naar top
Menu
Logo Print

GRAAFWERKEN VOOR OPRIT OF TERRAS

HOE DIEP UITGRAVEN?
SPADE OF GRAAFKRAAN?

HOE DIEP UITGRAVEN?

lagenAls je aangeduid hebt tot waar de bovenkant van je oprit of terras telkens moet komen, moet je berekenen hoe diep je de bodem nu hoort uit te graven. Die berekening is afhankelijk van het aantal verstevigende lagen die je hoort aan te brengen voor je de vloerbedekking plaatst.

Bij een terras dat op een stabiele bodem komt te liggen, zal een funderingslaag (plus eventueel nog een straatlaag) volstaan. Een oprit wordt daarentegen zwaarder belast en vereist dus een drainerende onderfundering. Beide lagen moeten minstens 15 centimeter dik zijn.

hoogteOok de dikte van de bedekking speelt een rol, indien die niet boven het maaiveld zou komen te liggen. Al deze elementen zullen dus samen bepalen hoe diep je moet gaan graven vanaf de markeringspunten die je hebt aangebracht.

Wat de hoogte van je bedekking betreft is het wel van belang dat je steeds onder de waterkering van je woonst werkt. Die kun je herkennen aan de open stootvoeg in de gevel.

SPADE OF GRAAFKRAAN?

graafkraanVoor de graafwerken zelf kun je met een spade aan de slag gaan indien het om een kleine oppervlakte gaat. Voor grotere percelen zul je algauw een kraantje en een container kunnen gebruiken. Denk er wel aan dat je voor het plaatsen van een container op de openbare weg toelating moet krijgen van de gemeente of de politie.

Om te weten hoe groot de container moet zijn, bereken je de inhoud van het uit te diepen stuk. Daarvoor vermeningvuldig je lengte, breedte en hoogte. Het aantal kubieke meter geeft aan hoe groot je container zal moeten zijn.

leidinge

Belangrijk bij het graven is dat je erop let geen onderliggende leidingen te raken. Met een spade loop je niet veel risico, maar een graafkraantje zou buizen kunnen breken.

Bij veel woonsten staat er echter aangeduid waar de gasleiding zou moeten lopen, door middel van een geel plaatje met de letter 'G' tegen de gevel.