naar top
Menu
Logo Print

GA BEWUST OM MET DE KEUZE VAN JE HOUT


Een plank met een label of een plank zonder label. Je merkt het verschil niet: de kwaliteit van het hout zal hetzelfde zijn en ook de prijs zal ongeveer gelijk zijn. Waar zit dan het verschil?
Het label garandeert je dat het hout dat je gekocht hebt, afkomstig is uit een bos dat op een duurzame manier beheerd wordt. Bij hout zonder label ben je daar niet zeker van.

Label

 

HET BOS

Het bos is een belangrijke bron van leven. Letterlijk, want bossen herbergen twee derde van de biodiversiteit op het land en regelen zowel de waterhuishouding van de planeet als het evenwicht zuurstof/CO2.
Daarnaast is het bos ook belangrijk in economisch en sociaal opzicht. 1,5 miljard mensen leven van het bos en 350 miljoen mensen leven in een bos of in de onmiddellijke nabijheid.
Op een bewuste manier omgaan met het bos en bijgevolg ook met je hout- en papierverbruik is dus zeker geen overbodige luxe.

 

EEN LABEL

Om die economische, sociale en ecologische functies van het bos te ondersteunen, koop je maar beter producten met een label voor duurzaam bosbeheer.
Het systeem werkt als volgt: een boseigenaar of -exploiteur kan ervoor kiezen hout met een label te produceren. Om zo'n label te mogen dragen, moet hij voldoen aan bepaalde voorwaarden, die door de leden opgesteld zijn.
Een extern en onafhankelijk controleorgaan gaat dan na of er aan alle opgelegde voorwaarden voldaan is. Pas dan krijgt het hout het label toegekend.

De labelsPEFCFSC

Er zijn verschillende keurmerken op de markt. De belangrijkste zijn FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). De voorwaarden die ze opleggen aan de spelers om het label te mogen dragen, verschillen enigszins.

 

BEWUST KOPEN

Vind je ook dat je niet zomaar elk stuk hout kan kopen, vraag dan zeker na of het hout een label voor duurzaam bosbeheer heeft. Het label is namelijk niet steeds fysiek zichtbaar op het product. Zeker bij zaaghout en halfafgewerkte producten zou dit moeilijk zijn. Wél wordt het label steeds op de factuur vermeld, met certificaatnummer of licentiecodes. Daar let je dus beter op.

 

AFGEWERKTE PRODUCTEN

Niet alleen ruw hout, ook afgewerkte producten (zoals tuinmeubelen, deuren, trappen ...) kunnen een label verdienen.
In dat geval wordt in het hele productieproces, ook door een onafhankelijk controleorgaan, nagegaan of het hout voldoende merites kan voorleggen om als 'verantwoord bosbeheer' gelabeld kunnen worden.
In die gevallen vind je het label vaak op de verpakking.

 

Enkele principes van verantwoord bosbeheer

  1. Het bosbeheer moet in overeenstemming zijn met de relevante wetten en de internationale akkoorden.
  2. In het geheel mag het bosbeheer de socio-economische situatie van de lokale bevolking niet verslechteren.
  3. De negatieve invloed die de bosbouw heeft op het ecosysteem, of op de kwetsbare delen ervan, moet ingeperkt worden.
  4. Het bos moet bij de exploitatie ervan economisch rendabel kunnen blijven in de toekomst, ook op andere gebieden dan de houtproductie.
  5. De impact van de houtindustrie op verschillende aspecten, zoals het bosbeheer, moet duidelijk gemonitord worden.

 

TIPS


WAAR KOPEN?

In België zijn de meeste houtproducten makkelijk met een label verkrijgbaar. Vind je ze niet meteen, vraag er dan naar.
Op www.ikzoekfsc.be of op www.pefcbelgium.be vind je een overzicht met handelaars en producten.

ECOCHEQUES

Kreeg je van je werkgever ecocheques?
In principe kan je ze gebruiken voor alle hout- en papierproducten met een label (winkelpunten en schrijnwerkers zijn weliswaar niet wettelijk verplicht ecocheques te aanvaarden).

PREMIES

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geeft extra premies aan wie hoogrendementsglas in gelabeld schrijnwerk plaatst.
Ook een dertigtal Vlaamse gemeenten geven subsidies voor dit soort werken. Kijk op de website van je gemeente om te weten of je in aanmerking komt.