naar top
Menu
Logo Print

EGALISEREN: WAT EN WAAROM?

TOEPASSINGSGEBIED

Mortels

Egalisatiemortels dienen om vloeren te egaliseren voordat kan worden begonnen met de vloerafwerking. Om er echter voor te zorgen dat een juiste mortel wordt gebruikt, dient eerst de ondervloer te worden bekeken. Zo mag de maximale dikte van de egalisatielaag, die kan variëren van 0,5 mm tot zelfs 30 mm, niet worden overschreden. Wanneer echter putten in de ondervloer voorkomen die een grotere diepte hebben, dan moeten die eerst worden uitgevlakt met bijvoorbeeld een chapemix.

Het type ondervloer bepaalt ook de hechtingskracht van de egalisatielaag. Poreuze ondergronden dienen om die reden eerst te worden voorzien van een primer of hechtingslaag. Wanneer dat niet wordt gedaan, bestaat het risico op luchtbellen na verloop van tijd.

WANNEER IS EEN EGALISATIELAAG NODIG?

Voor de meeste vloerafwerkingen heb je een min of meer vlakke ondergrond nodig. Dat houdt in dat er geen oneffenheden van meer dan 3 mm mogen zijn.

Tip
TIP

Je kan de vlakheid van je vloer checken met een lange lat. Wanneer er openingen van 3 mm of meer onder je lat zijn, is egaliseren noodzakelijk!

 

ONDERGRONDEN

OndergrondenEgalisatiemortels kunnen op talrijke types ondergronden worden aangebracht. Algemeen moet worden gesteld dat elke ondergrond stofvrij moet worden gemaakt en dat alle verf-, was-, olie-, roest- en gipsresten moeten worden verwijderd.

Kies natuurlijk steeds het juiste type mortel. Er zijn samenstellingen voor het aanbrengen:

  • in schuren en garages,
  • voor buitenvloeren,
  • op een zeer slechte ondergrond en hout,
  • op bestaande tegelvloeren, laminaat en parket enz.

Ook op vloeren met vloerverwarming kan de juiste egalisatiemortel worden gebruikt. In dat geval is het wel belangrijk dat de vloerverwarming uitgeschakeld wordt en pas opnieuw geactiveerd wordt wanneer de vloer volledig is afgewerkt met de egalisatielaag en de vloerbekleding.

Bij ondergronden in zeer slechte staat kan het nodig zijn om een wapeningsnet aan te brengen bij de applicatie van de egalisatiemortel of om eerst te grote scheuren of kuilen op te vullen.

SOORTEN EGALISATIEMORTELS

Soorten

UNIVERSELE EGALISATIEMORTEL

Deze meest courante egalisatiemortel is een type waarmee het merendeel van de klussers geholpen is. In combinatie daarmee wordt meestal ook een primer gebruikt die in de meeste situaties een oplossing biedt.

ANDERE EGALISATIEMORTELS

Dit gaat om een gamma egalisatiemortels voor schuren of garages tot varianten voor slechte ondergronden of voor toepassing op hout, en uiteraard voor de afwerking met laminaat, tegels of parket.

Raadpleeg steeds de technische fiche van het product om het specifieke toepassingsgebied te achterhalen.

Kies het juiste type egalisatiemortel voor je ondergrond

VOORBEREIDING EN AFWERKING

VOORBEREIDING

PrimerIn veel gevallen is een goede voorbereidingslaag nodig, in de vorm van een primer. Hoewel het merendeel in aanmerking komt voor het grootste aantal ondervloeren, is het toch aangeraden na te gaan of voor je specifieke ondergrond ook een aangepaste primer nodig kan zijn.

AFWERKING

Voor vloeren die na het aanbrengen van een egalisatiemortel geen verdere afwerking eisen (zoals schuren en garages), kan je nog kiezen voor een beschermende, transparante toplaag.

Lees hier hoe je aan de slag gaat met egaliseren.