naar top
Menu
Logo Print
12/10/2018 - SOETKIN DE VREESE

DE WATERKEURINGSATTESTEN 

Vooraleer je je woning kan aansluiten op het waternet heb je een keuring nodig en ook voor een aansluiting op de riolering heb je een attest van conformiteit nodig. Lees hier alles over hoe je je sanitaire installatie kan laten keuren en aansluiten.

DE EENTAPSKEURING
HET KEURINGSATTEST VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE
HET KEURINGSATTEST VAN DE PRIVERIOLERING VOOR DE AFVOER VAN AFVAL- OF REGENWATER

DE EENTAPSKEURING

eentapskeuringTijdens de bouw van een woning kan je reeds water voorzien via een beperkte installatie met 1 tappunt. Ook hier moet vooraleer de aansluiting kan gebeuren een keuring plaatsvinden.

Na een periode van 2 jaar moet er een basiskeuring aangevraagd worden. Indien dit nog niet mogelijk is, dan moet de eentapsinstallatie opnieuw gekeurd worden.

HET KEURINGSATTEST VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE

EEN BASISKEURING

basiskeuringDe keuring is verplicht bij een eerste ingebruikname, bij wijzigingen aan de installatie en bij heringebruikname na afsluiting wegens bedreiging van de volksgezondheid en de drinkwatervoorziening. Dit om de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen.

Om een basiskeuring te kunnen bekomen moeten in principe alle sanitaire toestellen aanwezig zijn (warmwaterproductie, centrale verwarming, toiletten, bad en douche, keukenkranen, lavabo met kraan, installatie voor tweedecircuitwater zoals regenwater). Er mag maximaal één van deze toestellen ontbreken tijdens deze keuring. Om een basiskeuring te bekomen moet de centrale beveiliging aanwezig zijn.

Bij de keuring heb je ook een uitvoeringsplan en een toestellenlijst nodig, opgesteld in drievoud.

WIE KEURT?

wie keurt?

De keuring van de huishoudelijke binneninstallatie vraag je aan bij de watermaatschappij of bij een bevoegd keuringsorganisme. Enkel keurders met een AquaFlanders-badge mogen een keuring uitvoeren.

Je binneninstallatie moet voldoen aan twee documenten: Technische voorschriften betreffende de binneninstallaties en Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending.

CONFORMITEIT

conformiteit

Pas wanneer je installatie conform is - dus na ontvangst van een keuringsbewijs met conformiteitsattest -  kan je je laten aansluiten op het waternet. Indien je met een extern keuringsorganisme hebt gewerkt, dan moet je een kopie van het conformiteitsattest bezorgen aan je watermaatschappij.

De watermaatschappij zal bij keuring of na ontvangst van de aanvraag en een geldige kopie van de basiskeuring, de keuringszegel op de hoofdkraan verbreken.

conformiteitBij het ontbreken van bepaalde zaken kan een installatie als conform worden gekeurd, mits een verplichte bijkomende keuring wanneer de installatie vervolledigd is. Pas dan zal de installatie kunnen worden aangesloten op het waternet.

Een niet-conforme installatie mag niet aangesloten worden. De gebreken moeten aangepast en daarna herkeurd worden. In sommige gevallen kan een bepaalde termijn van aanpassing worden opgelegd. Vraag dit zeker na bij je watermaatschappij.

De kostprijs van een keuring kan verschillen naargelang het keuringsorganisme en de te keuren installatie. Voor een gemiddelde woning moet je hiervoor tussen de 80 en 130 euro rekenen.

HET KEURINGSATTEST VAN DE PRIVERIOLERING VOOR AFVOER VAN AFVAL- OF REGENWATER

WIE KEURT WAT?

keuring rioolbeheerder

Niet alleen voor het aansluiten van je water heb je een keuringsattest nodig, ook voor de afvoer van het water is een keuring verplicht. Dit opnieuw in geval van eerste ingebruikname, bij grote wijzigingen, na vaststelling van een inbreuk of bij aanleg van gescheiden riolering met verplichting om af te koppelen op privéterrein. 

De controle gebeurt onder andere op de correcte scheiding van regen- en afvalwater, op de correcte aansluiting van de toestellen, putten en leidingen op de riolering en - in geval van nieuwbouw - op de aanwezigheid van een regenwaterput.

De keuring gebeurt door de rioolbeheerder of een door de rioolbeheerder aangestelde keuringsagent.

VOORBEREIDING

voorbereiding

Alle aansluitingspunten moeten aanwezig zijn voor de keuring. Bij de keuring heb je naast je bouwplannen ook je bouwaanvraag, toepasselijke vergunningen en technische fiches van de gebruikte materialen en installaties nodig.

Het kan nuttig zijn om het onderzoek te laten uitvoeren vooraleer de dekvloer aanwezig is wanneer de leidingen nog duidelijk zichtbaar zijn. Verzamel in elk geval van alle leidingen voldoende beeldmateriaal.

Een keuring gebeurt op basis van het Waterverkoopreglement.

CONFORMITEIT

conformiteit keuring

Na de keuring ontvang je een conformiteitsattest waarmee je je afvoer officieel op de riolering kan aansluiten. In vele gevallen zal er reeds een voorlopige aansluiting gebeurd zijn.

Bij privéwaterafvoer zijn verschillende regelgevingen - gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk - van toepassing, die niet per se opgenomen zijn in de keuring. Het kan dus zijn dat je bij het conformiteitsattest aandachtspunten zal krijgen. Deze duiden aan dat je installatie niet in orde is met bepaalde geldende regelgevingen.

conformiteit keuringBij afkeuring zal je je afwateringsinstallatie moeten aanpassen en opnieuw laten keuren. Ook hier kunnen er naast de gebreken ook aandachtspunten opgesomd worden die erop wijzen dat je installatie niet in orde is met bepaalde regelgeving.

De kostprijs voor de keuring van je privéwaterafvoer kan variëren naargelang het keuringsorganisme en de te keuren installatie. Reken hier ongeveer rond de 150 euro. Indien je deze keuring combineert met de keuring van je huishoudelijke binneninstallatie kan dit iets goedkoper uitvallen.

Wil je zelf je sanitair aanpassen of plaatsen? Dan leer je hier de basis