naar top
Menu
Logo Print
25/01/2020 - PASCAL VANDENBERGHE

HELLENDE DAKEN: TYPES EN ISOLATIEMETHODEN

Een traditioneel hellend dak bestaat uit de dakbedekking, het dakbeschot waarop de panlatten zijn aangebracht en de onderliggende dakconstructie bestaande uit kepers – verticale latten die de constructie dragen – en gordingen – de balken die in de lengterichting van het dak worden aangebracht.

TYPES HELLENDE DAKEN
ISOLATIEMETHODEN

Deel dit artikel op Facebook

TYPES HELLENDE DAKEN

ZADELDAKzadeldak

Het meest voorkomende type hellend dak is het klassieke zadeldak. Hierbij snijden twee tegen elkaar geplaatste hellende dakschilden elkaar in de nok, waardoor ze een omgekeerde V vormen.

De hellingshoek voor een zadeldak bedraagt minimaal 15 graden.

Dicht aanleunende varianten

wolfsdak

Een variant hierop is het wolfsdak, dit heeft twee afgeschuinde vlakken aan de korte zijden – ook wel wolfseinden genoemd. De helling van die wolfseinden is vaak steiler dan die van de grote dakvlakken.

kameeldak

Verder heb je ook het kameeldak, een vorm met een duidelijk hoger gedeelte, waarbij er een lichte overgang is tussen twee delen.

knikdak

Een hol of bol knikdak (ook wel ‘gebroken dak’ genoemd) is een zadeldak waarvan één zijde een holle of bolle knik maakt. Een mansardedak is een voorbeeld van een meer ontwikkeld bol knikdak.

Waarom een zadeldak kiezen?

Dit is ideaal om regenwater vlot te laten weglopen. Daarnaast is dit type hellend dak ook uitstekend bestand tegen harde windstoten. Bovendien biedt het extra ruimte in de hoogte om in te wonen, of om spullen op te bergen.

LESSENAARSDAK

lessenaarsdak

Een lessenaarsdak bestaat uit slechts één schuin dakvlak. Net zoals bij een zadeldak moet de hellingsgraad hier ook minstens 15 graden bedragen.

dubbel

Een huis kan één, maar ook een dubbel lessenaarsdak hebben. Daarbij liggen de dakschilden, net als bij een zadeldak, tegenover elkaar, maar heeft de ene zijde een kleinere helling dan de andere, waardoor die minder hoog uitkomt. Ook hier kan je een holle of bolle knik in het dak steken.

Waarom een lessenaarsdak kiezen?

Bij een lessenaarsdak hoeft er maar één dakgoot geplaatst te worden aan de onderzijde, bij een klassiek zadeldak zijn dat er twee. Deze geeft ook meer mogelijkheden voor lichtinval in huis aan de hoge zijde van het huis.

MANSARDEDAK

mansardedak

Een mansardedak is een zadeldak waarbij de twee dakvlakken nog eens geknikt zijn, en dus eigenlijk (minstens) vier vlakken worden gevormd. De onderste vlakken lopen daarbij steiler dan de bovenste twee.

Hierbij komen bij de knik vier balken samen: de twee delen van de geknikte spant, een hanenbalk en een langsdrager.

Waarom een mansardedak kiezen?

Een hellend dak is sowieso een goede optie om meer ruimte in huis te krijgen, maar bij een mansardedak zal je meer ruimte hebben door de minder steile bovenste vlakken. Als je ruimte wil voor een dakkapel is dit ook het uitgelezen type, dankzij het steilere ondervlak. Die dakkapellen kunnen op hun beurt dan weer voor meer lichtinval zorgen.

SCHILDDAK

schilddak

Een schilddak is een zadeldak met aan de lange zijden twee trapeziumvormige vlakken, en aan de korte zijden twee driehoekige vlakken. Waar je bij een zadeldak twee dakgoten nodig hebt, loopt dit hier volledig rond.

Om een schilddak te (laten) plaatsen, is het belangrijk dat alle vier de gevelzijden even hoog zijn en volledig waterpas staan.

Waarom een schilddak kiezen?

Schilddaken zijn zeer goed bestand tegen weer en wind dankzij hun vorm. Daarom worden deze ook meestal in landelijke gebieden toegepast.

TENTDAK

piramidedak

Een tentdak heeft vier (of meer) schuin oplopende vlakken die elkaar ontmoeten aan de nok. Wanneer deze vlakken gelijk zijn in grootte, wordt van een piramidedak gesproken.

Heeft een tentdak steil oplopende dakschilden, dan wordt het ook een torendak genoemd.

Wanneer het grondvlak niet rechthoekig of vierkant, maar cirkelvormig is, wordt het ook wel een kegeldak genoemd.

Waarom een tentdak kiezen?

Bij een tentdak bieden de dakranden rond het huis een goede natuurlijke isolatie. Deze dakvorm is eveneens stormbestendig.

ISOLATIEMETHODEN

Als het om hellende daken gaat, heb je grotendeels drie methoden om te isoleren:

WARM DAK OF SARKINGDAK

Prijs mer m²: €40 – €60
* Afhankelijk van isolatiemateriaal en isolatiedikte

sarkingdak

Vandaag de dag is een warm dak de norm. Een warm dak is een dak dat langs buiten wordt geïsoleerd, dat wil zeggen dat de isolatielaag boven op een bestaande structuur wordt geplaatst.

Vaak wordt hier gebruikgemaakt van PIR- of purplaten, of resolpanelen. Meer informatie over de verschillende isolatiematerialen die voorhanden zijn vind je hier terug.

Voordeel: geen koudebruggen

koudebruggen

Bij sarkingdaken komt de isolatielaag volledig over de bestaande dakconstructie heen, zonder thermische onderbrekingen of koudebruggen. De kans daarop is vooral groot bij aansluitingen tussen verschillende bouwelementen zoals het dak en een muur of een schouw. De aansluiting tussen de dak- en muurisolatie mag dus niet uit het oog worden verloren.

Het hout van de kepers en spanten kan ook een lichte koudebrug vormen als de isolatie daartussen steekt.

Bepaalde PIR-platen bevatten ingebouwde houten verstijvers, waarbij er nog een laag PIR zit tussen de verstijver en de tengellat waarmee het paneel wordt vastgeschroefd. Zo zijn ze zelfdragend en worden koudebruggen gereduceerd of vermeden.

Opbouw

opbouw

Bij een sarkingdak wordt eerst een luchtscherm op de dakconstructie aangebracht (op of onder de kepers). Dit scherm moet kierloos aansluiten op alle aanpalende constructie-elementen. Dan volgt de isolatielaag boven op de kepers of spanten.

Ten slotte wordt er een beschermende onderdakfolie aangebracht en wordt het geheel met latten bevestigd en uiteindelijk het dak bedekt.

KOUD DAK

Prijs per m²: €20 – €50
* Afhankelijk van isolatiemateriaal en isolatiedikte

koud dak

Wanneer je een dak langs binnen isoleert, wordt er van een koud dak gesproken. Dit heeft als voordeel dat tijdens renovatiewerken de dakbedekking niet moet worden verwijderd.

Bij nieuwbouw moet je uiteraard dakbedekking sowieso niet verwijderen.

Meestal wordt hier gebruikgemaakt van minerale (glas- of rots-)wol die bij een spantendak tussen de spanten wordt gestoken, en bij een gordingdak tussen de gordingen en de kepers. Is er geen dergelijke structuur? Dan wordt er eerst een houten of metalen raamwerk aan de dakstructuur voorzien.

Minerale wol laat zich gemakkelijk op maat snijden en is zo ook gemakkelijk te plaatsen. Ze klemt zich ook optimaal tussen de kepers, waardoor de ontsnappingsruimtes voor koude of warmte vermeden worden.

Opbouw

Onder de isolatie ligt het dampscherm, erboven komt de dakvloer en ten slotte de dakafdichting. Tussen de isolatie en de dakvloer ventileert buitenlucht.

Spantendak

spantendak

Een spantendak of sporendak bestaat uit houten balken die verticaal lopen, van aan de muurplaat tot in de nok, tegen de balken die de muren met elkaar verbinden.

Het onderdak komt aan de buitenzijde van de spanten, ertussen komt het isolatiemateriaal.

Gordingdak

gordingdak

Bij oudere woningen is er vaker sprake van een gording- of keperdak. Hier wordt het onderdak op de kepers bevestigd met tengellatten die eveneens verticaal lopen. Tussen de kepers en de gordingen plaats je een eerste laag isolatie. Die laag alleen is echter niet voldoende. Daarom komt er nog een tweede laag.

Het aanbrengen van die lagen gebeurt geschrankt, zodat de naden en kieren van de tweede laag nog eens bedekt worden.

Om nog wat meer zekerheid te hebben, kun je extra latten bevestigen tussen de gordingen. Je creëert een kaderwerk dat het isolatiemateriaal beter op zijn plaats houdt.

Afgeraden

dampscherm

De koude aanpak wordt tegenwoordig afgeraden, want deze kan – ondanks het dampscherm – leiden tot vochtproblemen. Die ontstaan door luchtconvectie: de koude, ventilerende buitenlucht condenseert ’s nachts in contact met de dakafdichting. Die wordt immers niet opgewarmd door het huis.

Als je moet kiezen voor een koud dak, is dus de keuze van het juiste damp- en luchtscherm zeer belangrijk. Het moet de dampdiffusie voldoende beperken, waarbij watermoleculen door de folie in de isolatie dringen en daar condenseren.

Tegelijk moet het onderdak dampdoorlatend zijn, want ook het hout van de dakstructuur kan vocht bevatten, bijvoorbeeld door regen tijdens het werken.

ZOLDERVLOER ISOLEREN

Prijs per m²: €25 – €35
* Afhankelijk van isolatiemateriaal en isolatiedikte

zoldervloer

Uiteindelijk kan je er ook voor kiezen om de zoldervloer te isoleren. Dat vergt geen grote werken, én je verliest er ook geen ruimte mee, zoals bij koude isolatie wel het geval is.

Let wel, je moet dan ook zeker zijn dat je de zolder niet als leefruimte wil gebruiken.

Ontdek hier waarmee je een hellend dak kan bedekken.