naar top
Menu
Logo Print
25/01/2020 - PASCAL VANDENBERGHE

PLATTE DAKEN: ISOLATIEMETHODEN

Bij platte daken kan je niet echt spreken van types – plat is plat. De opdeling wordt gemaakt op basis van hoe je ze isoleert. Bij het isoleren van een plat dak heb je een andere aanpak nodig dan bij een hellend dak. Eerst moet er gekeken worden naar de dakopbouw.

WARM DAK
KOUD DAK
OMKEERDAK
VAN KOUD NAAR WARM DAK

WARM DAK

Prijs per m²: €70 – €115

warm plat dak

Een warm dak wordt het meest toegepast bij platte daken. Doordat de isolatie zich tussen de dakvloer en de dakbedekking bevindt, bescherm je de dakvloer tegen temperatuurschommelingen.

Het dampscherm boven de dakvloer voorkomt condensatieproblemen.

De positie van de isolatie tussen de dakvloer en -bedekking zorgt er ook voor dat de dakconstructie minder snel zal krimpen en uitzetten.

OPBOUW

warm dak

Een warm dak bestaat achtereenvolgend uit de plafondafwerking, de dakvloer, een dampscherm dat ervoor zorgt dat vochtige lucht niet condenseert, de isolatie – plaatmaterialen zoals PIR, pur of EPS – en de dakafdichting.

KOUD DAK

Prijs per m²: €30 – €40

koud dak

Vroeger waren alle platte daken koude - of compacte - daken. Dit type is technisch gezien minder geschikt, want door deze manier van isoleren wordt het dak niet voldoende geventileerd, met als gevolg dat vocht de dakconstructie gaat aantasten.

Daarnaast is het dakvlak van een koud dak onderhevig aan grotere temperatuurschommelingen.

OPBOUW

koud dak

Hier wordt de isolatie (meestal minerale wol) langs de binnenkant in het plafond tussen de draagbalken gestopt. Onder de dakvloer, net boven het dampscherm en de plafondafwerking.

Er bevindt zich enkel een waterkerende laag boven de dakvloer die de verandering in temperatuur niet kan tegenhouden. Het resultaat is dat het dak zal uitzetten in de zomer en terugtrekken in de winter. Wat op zijn beurt tot scheurvorming in het dakmateriaal kan leiden.

WANNEER EEN KOUD DAK KIEZEN

koudd ak

Bij een nieuwbouw kies je het best niet voor dit daktype, behalve als een warm dak niet mogelijk is. Bij renovatiewerken is het verstandig om je koud dak om te vormen tot een warm dak. Als ook dat niet mogelijk is, kan je gewoon isoleren met een koud dak. Soms zijn daar goede redenen voor.

Zo ben je bij een renovatie gebonden aan een bepaalde hoogte. Doordat de isolatie onder het dak komt, kan je die hoogte respecteren.

Wanneer je een combinatie hebt van een plat en een hellend dak die voorzien moet worden van isolatie, kan je met hetzelfde type isolatie werken, want de kans op condens vermindert. Het dampscherm kan dan ook doorlopen, waardoor je een meer luchtdicht geheel krijgt.

OMKEERDAK

omkeerdakDeze methode bouwt voort op het traditionele warm dak en wordt vooral toegepast bij renovaties waarbij de oorspronkelijke dakbedekking blijft liggen.

omkeerdak

Hier wordt de isolatie op een waterkerende laag gelegd om deze ook te beschermen.

Een ballastlaag zal hier een beschermende functie uitvoeren. Die kan bestaan uit zowel grind, tegels, hout als begroeiing van groendaken. Vooral bij platte daken die vaak gebruikt worden als terras, is het aan te raden om een omkeerdak te plaatsen.

VAN KOUD NAAR WARM DAK

koodu naar warm

Een eerste manier om van koud naar warm te gaan is wanneer de isolatie verwijderd kan worden. Eerst haal je de isolatie en de verluchtingspijpjes in het dak weg. Als de bestaande afdichting is hersteld, kan die fungeren als dampscherm. Daarop volgt de isolatie, de dakafdichting en indien gewenst een ballastlaag.

Wanneer de isolatie niet verwijderd kan worden, is bijkomende isolatie noodzakelijk. Om te verhinderen dat er condensatie ontstaat, isoleer je een bestaand koud dak het best aan de buitenzijde. De dakafdichting dient dan opnieuw als dampscherm en hierop wordt de bijkomende isolatie geplaatst. Om de condensatievorming ter hoogte van het dampscherm tegen te gaan, moet de warmteweerstand (R-waarde) van de isolatie boven de dakvloer 1,5 keer groter zijn dan die van de isolatie onder de dakvloer.

Ontdek hier waarmee je een plat dak kan bedekken.