naar top
Menu
Logo Print

TOESTELLEN VOOR BRANDDETECTIE

Voor een brandveilige woning is het eerst en vooral belangrijk dat je op de hoogte bent van alle brandrisico’s in huis. Verder is ook een goede detectie onontbeerlijk – en vanaf 2020 zelfs verplicht. We overlopen wat je nodig hebt voor een volledig uitgerust detectiesysteem.

BRANDRISICO'S IN DE WONING
BRANDDETECTIE

BRANDRISICO’S IN DE WONING

In de woning heb je 3 grote risicogroepen:

haard
  • Alles met open vlam: een gewone kaars, een open haard of een slecht gereinigd barbecuetoestel;
  • Verborgen risico’s in de keuken: een frietpot, een pot die is blijven staan op de kookplaat of problemen die zich kunnen voordoen in de oven;
  • Elektrische toestellen die door overbelasting, korstsluiting of een defect problemen kunnen veroorzaken.

Elders in de woning heb je echter ook grote risico’s, bijvoorbeeld een schoorsteen of een hittebron die kan omvallen, zoals een staanlamp.

BRANDDETECTIE

ROOKMELDER

rookmelder plaatsen

Het doel van een rookmelder is een snelle detectie van rook verzekeren. Daarnaast heeft deze ook als doel de vluchtweg te beschermen, daarom installeer je die op iedere verdieping in de hal of in een centrale ruimte. Een rookmelder zal rook optisch detecteren en vervolgens een geluidssignaal laten horen. Een rookmelder plaats je best zo hoog mogelijk, want rook stijgt. 

Uitzondering is de zolder. In hoeken heb je stilstaande lucht dus hier plaats je rookmelder best minimum 30 centimeter onder het hoogste punt.  

rookmelder testen

Verder plaats je die ook zo centraal mogelijk in de ruimte zodat de rook zo snel mogelijk kan worden waargenomen. Kan je de rookmelder niet centraal plaatsen, dan doe je dat op minimum 30 centimeter van een muur.

Ook in andere ruimtes dan een verdiepingshal heeft een rookmelder zijn nut, bijvoorbeeld in de berging of de technische ruimtes. Plaats deze niet in de keuken – dat kan voor een vals alarm zorgen (bijvoorbeeld van stoom die vrijkomt bij het koken) - of andere natte ruimtes. Daar is een hittedetector meer op zijn plaats. Het is verder ook belangrijk dat je de rookmelder stofvrij houdt – niet te dicht bij een lamp of in de buurt van een ventilatie-opening – en dat je die regelmatig test.

EIGENSCHAPPEN

rookmelder

Rookmelders kunnen onderling van elkaar verschillen in grootte. Een kleiner model valt minder op en zal bijgevolg iets duurder zijn. Verder kunnen deze ook verschillen in levensduur. Meestal gaan rookmelders ofwel 5, ofwel 10 jaar mee.

batterijen

Rookmelders zijn uitgerust met een al dan niet vervangbare batterij. Het best kies je voor een rookmelder met een ingebouwde batterij die er niet uit kan, met een levensduur van 10 jaar.

Een vervangbare batterij gaat 1, 3 of 5 jaar meegaan. Belangrijk is dat de batterij dan regelmatig wordt verwisseld zodat de rookmelder zijn werk kan blijven doen.

Er bestaan ook rookmelders die je kan aansluiten op het elektriciteitsnet – deze bevatten ook een batterij in het geval van stroompanne – en rookdetectoren die je kan verbinden met je smartphone of domoticasysteem.

Verder heb je ook gelinkte rookmelders, zodat wanneer één detector rook signaliseert, alle detectoren in alarm gaan.

HITTEDETECTOR

hittedetector

Hittedetectoren zien er nagenoeg hetzelfde uit als rookmelders, maar werken ietwat anders. Een hittedetector zal temperaturen boven 60°C detecteren en vervolgens een geluidssignaal geven.

Deze plaats je – in tegenstelling tot rookmelders – in de badkamer of in de keuken, daar deze geen vals alarm geeft bij stoom en koken. Je hebt ook combimodellen voor de detectie van zowel rook als hitte.

CO-MELDER

co-melder

Koolstofmonoxide is onzichtbaar en geurloos, en heeft op die manier al heel wat nietsvermoedende levens geëist. Met een koolstofmonoxidedetector of CO-detector kan je koolstofmonoxidevergiftiging voorkomen.

Koolstofmonoxide onstaat bij een slechte verbranding. Een dergelijke melder plaats je dus dicht bij een verbrandingsketel of eender welk toestel waarbij er sprake is van verbranding van fossiele brandstoffen (meestal in de cv-ruimte of de kelder). Je installeert een CO-melder idealiter op ooghoogte. Blijf ook bij deze melder weg van ventilatie of tocht, want dat zou de werking beperken. Ook vochtige ruimtes of vriestemperaturen kunnen voor een storing van de meting zorgen.

GASDETECTOR

gasdetector

Een gasdetector kan natuurlijke gassen zoals methaan, propaan en butaan detecteren. Er bestaan ook combimodellen die CO kunnen detecteren.