naar top
Menu
Logo Print
16/11/2019 - PASCAL VANDENBERGHE

HOE EEN (SPOUW)MUUR ISOLEREN

Het isoleren van buitenmuren gebeurt het best aan de buitenkant. De buitengevel isoleren biedt dan ook tal van voordelen wat betreft energieprestaties. Zowel bij nieuwbouw als bij gevelrenovaties is het tegenwoordig een populaire isolatiemethode. Als er sprake is van een spouw kan je die ook gaan isoleren. Indien de buitenmuur of de spouwmuur isoleren onmogelijk is, kan er ook via de binnenzijde geïsoleerd worden.

BUITENMUUR ISOLEREN LANGS BUITEN
SPOUWMUUR NA-ISOLEREN
BUITENMUUR ISOLEREN LANGS BINNEN

BUITENMUUR ISOLEREN LANGS BUITEN

buitenmuurBij buitengevelisolatie wordt de thermische isolatie bevestigd aan de buitenzijde van de dragende muur. Je gevel langs buiten isoleren is vooral interessant gezien je binnen geen ruimte verliest door het aanbrengen van een isolatielaag buiten. Je kan van buitenaf dus ook dikker gaan isoleren zonder ruimteverlies, wat je energiefactuur ten goede komt.

Bij gevelisolatie langs buiten wordt er vooral gewerkt met isolatiepanelen. Dat gaat dan veelal om kunststofplaten uit polyurethaan of polystyreen. Meer uitleg daarover vind je hier terug.

aanpakkenJe moet hierbij wel aandacht hebben voor koudebruggen, bijvoorbeeld bij ramen. De overgang tussen muur en raam geeft iets minder ruimte om volledig te isoleren, daarom is het beter om op die aansluitingen te kiezen voor een dunnere isolatielaag.

Je kan daar een mouw aan passen door ramen te vervangen door nieuwe met een dikker profiel, of door met purschuim zo veel mogelijk te dichten.

VOORBEREIDING

buitengevel

Voor je de buitengevel isoleert moet je steeds informeren bij de gemeente over:

  • de toegestane dikte van het isolatiemateriaal, dat met relatie tot een eventuele uitsprong (in het geval van een rijhuis);
  • buizen en leidingen voor nutsvoorzieningen die zichtbaar zijn op de gevel mogen niet worden opgenomen in de isolatie en moeten dus zichtbaar blijven;
  • als er kabels over je gevel lopen, moet je je ook even informeren bij de netbeheerders.

MET OF ZONDER LUCHTSPOUW?

isoleren

Voor de keuze van een buitenisolatietechniek zal men zich baseren op esthetische mogelijkheden (materialen, uitzicht, kleur, textuur, en hun duurzaamheid) en ook op functionele eisen (regendichtheid, vorstbestendigheid, thermische vervormingen, schokweerstand, onderhoud…). 

De buitenisolatietechnieken kunnen opgedeeld worden in systemen met en zonder luchtspouw:

  • systemen met luchtspouw: er is een luchtspouw van minstens 2 cm achter de gevelbekleding, dat zorgt voor een dubbele barrière tegen waterinfiltratie;
  • systemen zonder luchtspouw: de gevelafwerking wordt rechtstreeks op de isolatie aangebracht.

AFWERKING VAN DE GEVEL

De isolatie kan enerzijds afgewerkt worden met een bepleistering uit een gewapende grondlaag en afwerklaag ook wel ETICS genoemd (External Thermal Insulating Composite System).

Anderzijds kan je ook kiezen voor harde op isolatie verlijmde bekledingen zoals bijvoorbeeld baksteenstrips (video), keramische tegels en natuursteenplaten.

IN SITU OF PREFAB?

gevel prefab

Je kan hier nog een onderscheid maken tussen prefabsystemen en harde bekledingen die in situ worden aangebracht.

Bij in situ verlijmde systemen kan de harde bekleding ofwel direct op de aangepaste (waterdichte) isolatie aangebracht worden, ofwel op een gewapende, waterdichte grondlaag.

SPOUWMUUR NA-ISOLEREN

spouwDe spouw is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Dit is vooral het geval bij huizen die voor 1980 gebouwd zijn. Huizen gebouwd na 1980 kunnen ook nog over een luchtspouw beschikken, maar daarbij wordt die meestal al meteen geïsoleerd.

Je kan checken of je muur een spouw bevat door het voegwerk te inspecteren op stootvoegen, dat is een verticale voeg in metselwerk. Bij een open stootvoeg wordt de voeg tussen twee stenen opengelaten om de achterliggende spouw te ventileren of om water af te voeren.

HOE NA-ISOLEREN

spouwmuur

Spouwmuurisolatie wordt in nieuwbouw­projecten standaard voorzien. Om warmteverlies tegen te gaan laat je echter ook bij een renovatie de luchtspouw het best isoleren.

Het is een immers goedkope manier om te isoleren, gezien je dan niets aan je buitengevel moet doen en langs binnen hoef je je ook geen zorgen te maken over ruimteverlies.

MET SPUITBARE ISOLATIE

Een spouwmuur navullen bij een renovatie met glaswolvlokken of EPS-parels kan relatief eenvoudig en aan 20 à 23 euro per m² gebeuren, met een vrij snelle terugverdientijd tot 5 à 7 jaar. 

Daarvoor wordt er eerst een gat geboord in het voegwerk om aan de spouw te kunnen. Daarna wordt die opgevuld met spuitbare isolatie, zoals parels, glaswol of purschuim. Daarna worden de gaatjes waarlangs de isolatie werd gespoten terug opgevuld.

MET ISOLATIEPLATEN

isolatieplaten spouw

Een spouwmuur kan je ook isoleren met platen. Dat wordt vooral toegepast bij nieuwbouwprojecten. Resol-, PIR- en purplaten hebben een lagere lambdawaarde en zijn dus uiteraard het interessantst qua thermische isolatie. PIR-platen genieten door de combinatie daarvan met zijn brandwerendheid de laatste tijd vaak de voorkeur.

Om het geheel volledig luchtdicht te maken komt daar dan ook weer spuitbare isolatie bij kijken.

BUITENMUUR ISOLEREN LANGS BINNEN

binnenmuurJe buitenmuur langs binnen isoleren kan gelijk wanneer, in tegenstelling tot isoleren langs buiten, wat niet mogelijk is wanneer het regent of vriest. Isolatie langs binnen zal ook de warmte beter binnenhouden, wat vooral tijdens de wintermaanden interessant is.

De nadelen hiervan zijn het ruimteverlies dat je ervaart in huis en het risico op vochtproblemen.

LET OP VOOR VOCHTPROBLEMEN

houten constructie

Het is belangrijk om voor het isoleren van een binnenmuur eerst een studie te laten uitvoeren door een bekwame aannemer of architect, daar er een risico is op vochtproblemen. Door het vochtige klimaat in België krijgen onze muren heel wat water te slikken.

Bij niet-geïsoleerde muren vormt dat geen groot probleem: de muur warmt voldoende op om het vocht te laten verdampen. Problemen ontstaan pas wanneer dat onmogelijk wordt. 

platen aan de muurCondensatie kan een probleem vormen bij binnenisolatie. Naarmate de dampdruk binnen stijgt, zal de waterdamp steeds sterker naar buiten willen. Het probleem is dat die damp makkelijker doorheen sommige isolatie-materialen reist dan door baksteen. Het vocht zal zich dus ophopen tussen isolatiemateriaal en muur, waar het 's winters door de lagere temperatuur kan condenseren. 

Omgekeerd kan in de zomer de temperatuur van het metselwerk hoger worden dan die van het isolatiemateriaal, waardoor er een tegenovergestelde dampstroom ontstaat.

DAMPREMMEND OF ZONDER DAMPSCHERM?

binnenmuur

Voor het isoleren van binnenmuren bestaan twee systemen: dampremmend (voorzien van een dampscherm of dampremmend isolatiemateriaal) en systemen zonder dampscherm. Welk systeem het meest geschikt is voor het project, hangt af de bouwfysische eigenschappen van de woning.

Binnenisolatiesystemen kunnen verder worden opgedeeld aan de hand van het draagsysteem, elk met hun eigen voor- en nadelen: 

VERKLEEFD SYSTEEM

verkleefd

Materiaal dat direct op de muur wordt verlijmd, biedt het voordeel dat er geen extra draagstructuur vereist is. Daartegenover staat dat de bestaande muur voldoende draagkrachtig moet zijn, voldoende vlak en niet te zuigend.

De bestaande binnenafwerking wordt bij voorkeur verwijderd. Bij gebruik van systemen zonder dampscherm is een specifieke lijmmortel en binnenafwerking vereist.

STIJL- EN REGELWERK

binnenwand isoleren

De isolatie kan ook worden bevestigd door middel van een extra draagconstructie van metaalprofielen of een houten stijl- en regelwerk en een voorzetwand. De isolatie wordt dan tussen voorzetwand en draagconstructie geplaatst.

Bij een dampremmend systeem is het wel van groot belang dat het dampscherm goed op het systeem is afgesteld. Bij een gebruik van een metalen stijl- en regelwerk bestaat bij sommige systemen het risico dat de draagconstructie zelf een koudebrug vormt.

PREFABSYSTEMEN

voorzetwand

Geïntegreerde voorzetwanden zijn snel en eenvoudig op grote oppervlakken aan te brengen. Ze moeten loodrecht en over de volledige verdiepingshoogte worden bevestigd.

Het risico op luchtcirculatie bestaat, maar kan worden vermeden door de voegen en de zijkanten volledig luchtdicht af te sluiten. De detaillering rond ramen en deuren is dan weer lastiger.