naar top
Menu
Logo Print
16/11/2019 - PASCAL VANDENBERGHE

HOE JE DAK ISOLEREN

Een dak isoleren kan net als bij muren zowel langs binnen als langs buiten. Wanneer dat langs buiten wordt geïsoleerd, spreek je van een warm dak. Vandaag de dag is dat de norm.  Isoleer je een dak langs binnen op de dakconstructie, dan spreken we van een koud dak. We overlopen even de isolatiemethoden voor hellende en platte daken.

HOE EEN PLAT DAK ISOLEREN
HOE EEN HELLEND DAK ISOLEREN

HOE EEN PLAT DAK ISOLEREN

WARM PLAT DAK

warm plat dak

Een warm dak wordt het meest toegepast bij platte daken. Doordat de isolatie zich tussen de dakvloer en de dakbedekking bevindt, bescherm je de dakvloer tegen temperatuurschommelingen. Het dampscherm boven de dakvloer voorkomt condensatieproblemen.

De positie van de isolatie tussen de dakvloer en -bedekking zorgt er ook voor dat de dakconstructie minder snel zal krimpen en uitzetten.

OPBOUW

warm dak

Een warm dak bestaat achtereenvolgend uit de plafondafwerking, de dakvloer, een dampscherm dat ervoor zorgt dat vochtige lucht niet condenseert, de isolatie – plaatmaterialen zoals PIR, pur of EPS – en de dakafdichting.

KOUD PLAT DAK

koud dak

Vroeger waren alle platte daken koude - of compacte - daken. Dit type is technisch gezien minder geschikt, want door deze manier van isoleren wordt het dak niet voldoende geventileerd, met als gevolg dat vocht de dakconstructie gaat aantasten.

Daarnaast is het dakvlak van een koud dak onderhevig aan grotere temperatuurschommelingen.

OPBOUW

koud dak

Hier wordt de isolatie (meestal minerale wol) langs de binnenkant in het plafond tussen de draagbalken gestopt. Onder de dakvloer, net boven het dampscherm en de plafondafwerking. Er bevindt zich enkel een waterkerende laag boven de dakvloer die de verandering in temperatuur niet kan tegenhouden. Het resultaat is dat het dak zal uitzetten in de zomer en terugtrekken in de winter, wat op zijn beurt tot scheurvorming in het dakmateriaal kan leiden.

WANNEER EEN KOUD DAK KIEZEN?

koudd ak

Bij een nieuwbouw kies je het best niet voor dit daktype, behalve als een warm dak niet mogelijk is. Bij renovatiewerken is het verstandig om je koud dak om te vormen tot een warm dak. Als ook dat niet mogelijk is, kan je gewoon isoleren met een koud dak. Soms zijn daar goede redenen voor.

Zo ben je bij een renovatie gebonden aan een bepaalde hoogte. Doordat de isolatie onder het dak komt, kan je die hoogte respecteren. Wanneer je een combinatie hebt van een plat en een hellend dak die voorzien moet worden van isolatie, kan je met hetzelfde type isolatie werken, want de kans op condens vermindert. Het dampscherm kan dan ook doorlopen, waardoor je een meer luchtdicht geheel krijgt.

OMKEERDAK

omkeerdak

Deze methode bouwt voort op het traditionele warm dak en wordt vooral toegepast bij renovaties waarbij de oorspronkelijke dakbedekking blijft liggen.

omkeerdak

Hier wordt de isolatie op een waterkerende laag gelegd om deze ook te beschermen.

Een ballastlaag zal hier een beschermende functie uitvoeren. Die kan bestaan uit zowel grind, tegels, hout als begroeiing van groendaken. Vooral bij platte daken die vaak gebruikt worden als terras, is het aan te raden om een omkeerdak te plaatsen.

VAN KOUD NAAR WARM DAK

platdak

Een eerste manier om van koud naar warm te gaan is wanneer de isolatie verwijderd kan worden. Eerst haal je de isolatie en de verluchtingspijpjes in het dak weg. Als de bestaande afdichting is hersteld, kan die fungeren als dampscherm. Daarop volgt de isolatie, de dakafdichting en indien gewenst een ballastlaag.

Wanneer de isolatie niet verwijderd kan worden, is bijkomende isolatie noodzakelijk. Om te verhinderen dat er condensatie ontstaat, isoleer je een bestaand koud dak het best aan de buitenzijde.

koodu naar warm

De dakafdichting dient dan opnieuw als dampscherm en hierop wordt de bijkomende isolatie geplaatst. Om de condensatievorming ter hoogte van het dampscherm tegen te gaan, moet de warmteweerstand (R-waarde) van de isolatie boven de dakvloer 1,5 keer groter zijn dan die van de isolatie onder de dakvloer.

HOE EEN HELLEND DAK ISOLEREN

WARM DAK OF SARKINGDAK

koudebruggen

Vandaag de dag is een warm dak de norm. Een warm dak is een dak dat langs buiten wordt geïsoleerd, dat wil zeggen dat de isolatielaag boven op een bestaande structuur wordt geplaatst.

Vaak wordt hier gebruikgemaakt van PIR- of purplaten, of resolpanelen. Meer informatie over de verschillende isolatiematerialen die voorhanden zijn vind je hier terug.

VOORDEEL: GEEN KOUDEBRUGGEN

sarkingdak

Bij sarkingdaken komt de isolatielaag volledig over de bestaande dakconstructie heen, zonder thermische onderbrekingen of koudebruggen. De kans daarop is vooral groot bij aansluitingen tussen verschillende bouwelementen zoals het dak en een muur of een schouw. De aansluiting tussen de dak- en muurisolatie mag dus niet uit het oog worden verloren.

Kepers en spanten kunnen ook een lichte koudebrug vormen als de isolatie daartussen steekt. Bepaalde PIR-platen bevatten ingebouwde houten verstijvers, waarbij er nog een laag PIR zit tussen de verstijver en de tengellat waarmee het paneel wordt vastgeschroefd.

OPBOUW

opbouw

Bij een sarkingdak wordt eerst een luchtscherm op de dakconstructie aangebracht (op of onder de kepers). Dit scherm moet kierloos aansluiten op alle aanpalende constructie-elementen. Dan volgt de isolatielaag boven op de kepers of spanten.

Ten slotte wordt er een beschermende onderdakfolie aangebracht en wordt het geheel met latten bevestigd en uiteindelijk het dak bedekt.

KOUD DAK

koud dak

Wanneer je een dak langs binnen isoleert, wordt er van een koud dak gesproken. Dit heeft als voordeel dat tijdens renovatiewerken de dakbedekking niet moet worden verwijderd.

Bij nieuwbouw moet je uiteraard dakbedekking sowieso niet verwijderen.

Meestal wordt hier gebruikgemaakt van minerale (glas- of rots-)wol die bij een spantendak tussen de spanten wordt gestoken, en bij een gordingdak tussen de gordingen en de kepers. Is er geen dergelijke structuur? Dan wordt er eerst een houten of metalen raamwerk aan de dakstructuur voorzien.

Minerale wol laat zich gemakkelijk op maat snijden en is zo ook gemakkelijk te plaatsen. Ze klemt zich ook optimaal tussen de kepers, waardoor de ontsnappingsruimtes voor koude of warmte vermeden worden. Ook hier gebeurt de afwerking met een dampscherm tegen vocht.

OPBOUW

Onder de isolatie ligt het dampscherm, erboven komt de dakvloer en ten slotte de dakafdichting. Tussen de isolatie en de dakvloer ventileert buitenlucht.

Spantendak

spantendak

Een spantendak of sporendak bestaat uit houten balken die verticaal lopen, van aan de muurplaat tot in de nok, tegen de balken die de muren met elkaar verbinden.

Het onderdak komt aan de buitenzijde van de spanten, ertussen komt het isolatiemateriaal.

Gordingdak

gordingdak

Bij oudere woningen is er vaker sprake van een gording- of keperdak. Hier wordt het onderdak op de kepers bevestigd met tengellatten die eveneens verticaal lopen. Tussen de kepers en de gordingen plaats je een eerste laag isolatie. Die laag alleen is echter niet voldoende. Daarom komt er nog een tweede laag.

Het aanbrengen van die lagen gebeurt geschrankt, zodat de naden en kieren van de tweede laag nog eens bedekt worden.

Om nog wat meer zekerheid te hebben, kun je extra latten bevestigen tussen de gordingen. Je creëert een kaderwerk dat het isolatiemateriaal beter op zijn plaats houdt.

AFGERADEN

dampscherm

De koude aanpak wordt tegenwoordig afgeraden, want deze kan – ondanks het dampscherm – leiden tot vochtproblemen. Die ontstaan door luchtconvectie: de koude, ventilerende buitenlucht condenseert ’s nachts in contact met de dakafdichting. Die wordt immers niet opgewarmd door het huis.

Als je moet kiezen voor een koud dak, is dus de keuze van het juiste damp- en luchtscherm zeer belangrijk. Het moet de dampdiffusie voldoende beperken, waarbij watermoleculen door de folie in de isolatie dringen en daar condenseren. Tegelijk moet het onderdak dampdoorlatend zijn, want ook het hout van de dakstructuur kan vocht bevatten, bijvoorbeeld door regen tijdens het werken.

ZOLDERVLOER ISOLEREN

zoldervloer

Uiteindelijk kan je er ook voor kiezen om de zoldervloer te isoleren. Dat vergt geen grote werken, én je verliest er ook geen ruimte mee, zoals bij koude isolatie wel het geval is.

Let wel, je moet dan ook zeker zijn dat je de zolder niet als leefruimte wil gebruiken.