Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

Het zelfbouwhuis - aflevering 3

Zelf de sparren rooien en de omheining afbreken - Ep. 3 - In deze aflevering gaan we dieper in op de diensten waarop je een beroep moet doen voor een bouwaanvraag ingediend kan worden. Onder andere de stabiliteitsstudie en ook de berekening van het E-peil is belangrijk. Daarna maakt architecte Charlotte de bouwaanvraag op en gaat ze die indienen. In afwachting van de goedkeuring gaan we op de werf de sparren uit doen.

Transciptie 

00:23
Dans l'émission précédente, nous avons vu l'architecte Charlotte Pattyn exposer ses plans.

 


00:31
Gert Swolfs, concepteur 3D, a créé une représentation réaliste de la maison telle qu'elle devrait être

 


00:35 – 00:39
et en attendant le permis de bâtir, nous sommes allés placer les barrières de chantier.

 


01:02 – 01:08
En daarna dient ze de bouwaanvraag in

 


01:09 – 01:18
De EPB-verslaggever wordt al van bij de ontwerpfase betrokken bij het project. Hij moet ervoor zorgen dat de renovatie voldoet aan de normen van energie en binnenklimaat.

 


01:19– 02:12
De functie van een epb-verslaggever is controleren of het ontwerp van de architect voldoet aan de vereiste energie-eisen, dus met andere woorden : hij doet controle van de dikte van de isolatie, hij werkt een voorstel uit voor ventilatie, hij kijkt of er een mogelijkheid is om zonnepanelen te plaatsen. Dat vertaalt zich dan in de berekening van een E-peil. Die studie bezorgt de verslaggever aan de architect, die dat in de plannen verwerkt. In Wallonie moet de EPB studie al gemaakt worden van bij het ontwerp en moet bij de bouwaanvraag al een EPB startverklaring gevoegd worden. In die startverklaring moet ook aangetoond worden hoe men dat E-peil wil bereiken.

 


03:50 – 04:07
Hij berekent het E-peil volgens het PEB computerprogramma. Hij moet rekening houden met nieuwe gevels en met oude, bestaande, waarvan onderzocht wordt of de spouw opgespoten kan worden met isolatie.

 


04:08– 04:12
Voor de verwarming gaat de epb verslaggever hier uit van een standaard condenserende gasketel

 


04:14– 04:42
Voor het ventilatiesysteem werkt hij met een systeem D met een rendement van een 80% van de warmtewisselaar: dat heeft een goede impact op het E-peil. Ook de architect kiest voor ventilatiesysteem D omdat dit het het best weggestoken kan worden.

Er zijn volgens de EPB verslaggever nog andere voordelen aan systeem D. het grootste voordeel is de warmterecuperatie, dus de warmte in de lucht die uit de woning komt, wordt gerecupereerd en de koude lucht die binnen komt wordt voorverwarmd. Zo verliezen we een minimum aan warmte.

 


04:42– 04:59
Het is ook een vereiste van het EPB dat er een gezond binnenklimaat moet zijn; er moet dus voldoende verse lucht binnengebracht worden en de vervuilde lucht moet afgevoerd worden.

 


05:00– 05:08
Op het gelijkvloers zijn er luchtafvoeren voorzien in de keuken, in de wasplaats en in het toilet.

 


05:13– 05:27
Voor deze woning is een systeem voorzien van zonnepanelen en daar winnen we gemakkelijk een tiental E-punten mee. Stel dat er gekozen wordt voor een verwarming met warmtepomp, dan zouden we eventueel nog een tiental punten kunnen zakken

 


05:29– 05:33
Charlotte arrive chez l'ingénieur qui exécute l'étude de stabilité de son plan.

 


05:34 – 05:52


Man 1: koenT
Ik heb hier een vergelijking gemaakt tussen de bestaande toestand en de nieuwe toestand. Dus wat de dakconstructie betreft zou ik voorstellen om met een houten roostering te werken die van de ene topgevel draagt naar de andere en ter hoogte van de trap zou ik eigenlijk een nieuwe dragende muur plaatsen
05:53– 06:18


Man 1: koenT
Wij zijn inderdaad een aanvullende partij bij de architect; de architect maakt een ontwerp en wij zorgen ervoor dat de structuur van het gebouw gegarandeerd blijft. Hier is dat tamelijk ingrijpend inderdaad omdat er nogal wat muren gesloopt moeten worden omwille van de uitbreiding van het gebouw met het nieuwe gedeelte dat erbij komt. Om al die zaken op te vangen zijn er bepaalde liggers en kolommen enzoverder nodig die het geheel stabiel houden.
06:19- 06:37


Man 1: koenT
Op het plan van de architect tekenen wij nu de structuur van in dit geval het nieuwe gedeelte. De de oranje kleur is voor ons de nieuwe dragende structuur en de blauwe aanduidingen zijn de metaalliggers die voorzien worden om in dit geval om de gewelven op te vangen.
06:38-06:56
In dit project is een groot deel van de verbouwing sloping, omdat het achterste gedeelte afgebroken wordt. Tegelijk wordt een groot deel van het voorste gebouw behouden, en worden er grote openingen in gemaakt. In dat geval zijn er een groot aantal gewelven en muren op te vangen en zijn er een groot aantal metaalliggers te plaatsen.

 


07:00-07:09
De overspanning bedraagt zo'n 5 meter en dat is volgens de ingenieur nog net haalbaar met balken en potten: 12 + 5 cm druklaag

 


07:15-07:21


Man 1: KoenT
En het is dan aan de hand van die tekeningen brengen we de informatie over op een stabiliteitsplan.
07:22
Charlotte verwerkt de gegevens van het EPB en het stabiliteitsplan in haar definitief ontwerp.

 


07:26
(daarna) l'architecte rédige la demande de permis de bâtir, avec laquelle elle se rendra à l'urbanisme.

Cette demande de permis de bâtir implique bien des tracasseries administratives. Il faut imprimer 6 exemplaires des plans et 4 exemplaires du volet administratif.

Lorsque les deux parties ont signé les documents et scellé leur collaboration d'une poignée de main, Charlotte se rend à la maison communale, où elle introduit la demande de permis d'urbanisme.

 


08:14- 08:29
In afwachting van de goedkeuring gaan we aan de slag in de tuin. De afsluiting en de sparren moeten verwijderd worden. We gaan dat zelf doen, en om het ons makkelijker te maken, huren we een kleine kraan. Waar we de nodige uitleg bij krijgen.

 


08:30- 08:50


Man 2: Pascal A
Zo Hans ik zal je eventjes de bediening uitleggen. De contactsleutel, die zit daar rechts, hier, he, en daarnaast heb je de gashendel met de schildpad en de haas uiteraard. Dus om te starten gaan we hem in schildpad, in de trage stand, zetten. En dan heb je de 2 joysticks die eigenlijk de 4 functies van de armen gaan bedienen. En tenslotte hebben we nog één pedaal over, voor straks eventueel, om de breekhamer te gaan bedienen.
08:58
Met de kraan kunnen de betonnen elementen worden afgebroken, dan kan straks de groencontainer voor het sparrenafval op het terrein gereden worden.

 


09:11
Het lijkt simpeler dan het is, aangezien de betonnen afsluiting een wapening bevat die moeilijk uit de grond te trekken is. Voor een dergelijk werk is een kraan dus geen overbodige luxe. Per dag kost de huur van zo'n kraan 245 euro, maar het werk schiet dan ook zeer snel op.

 


09:38-10
Het beton met de wapening wordt gesorteerd in een aparte container. Dan kan het nog gerecycleerd worden.

 


10:06-10:12
Na de afsluiting zijn de sparren aan de beurt. Met de kraan kun je de sparren met wortel en al uittrekken.

 


10:15


Man 2: Pascal A
En Hans vertel een keer, hoe is de eerste indruk zo?
10:18


Man 3:

Hans
Het is een leuk speeltje natuurlijk, maar ik merk dat ik vrij schokkerig te werk ga. Is daar een oplossing voor of ligt dat aan mij?
10:24- 10:48


Man 2: Pascal A
Ik zag dat je te voorzichtig was met de gas he. Het is eigenlijk de bedoeling dat als we aan het werken zijn, dat we dan vol gas geven. Het terugschakelen naar half gas of helemaal in 'ralenti' is eigenlijk maar nodig als je stilstaat of je de machine even laat draaien terwijl we een werkje er rond met de hand aan het doen zijn.

Let er ook op dat als je bomen aan het uittrekken bent, dat je denkt aan de leidingen op de graafarm want die takken, die kunnen daar rond hangen en die kunnen de leidingen los trekken en dan zit je natuurlijk met een panne en dan kun je niet meer verder werken he.
10:48
Daarom is het een goed idee om de te lange stukken wat in te korten.
 


10:53- 11:05


Man 2: Pascal A
Wel ja, inderdaad, het is goed om van die boom een stuk stam te hebben omdat je dan een grotere hefboom hebt en dan komt die wortel makkelijker los. Dus wij raden eigenlijk aan: kort hem af tot anderhalf, 2 meter boven de grond en dan hou je een goede hefboom over om de wortels uit te trekken.
11:06-11: 12


Man 2: Pascal A
Zo Hans, we gaan die bomen een beetje afkorten, we gaan daarvoor een kettingzaag gebruiken, maar kk safety first, dat is toch belangrijk.
11:12-11-14


Man 3: Hans
Ik heb al een jas aan met lange mouwen
11:14-11:24


Man 2: Pascal A
Ja, het is heel belangrijk dat je gesloten kledij draagt, ook veiligheidshandschoenen dragen, niet van die hele zware afbraakhandschoenen, maar wel fijnere handschoenen waarmee je de machine goed kan bedienen
11:28- 12:26


Man 2: Pascal A
De machine is uitgerust met een kettingrem. Dat is eigenlijk een goede gewoonte om telkens als je zou stoppen met werken dat je die kettingrem inzet he. Terwijl je aan het zagen bent, kan je dat heel eenvoudig doen door de machine eventjes met je pols in veiligheid te zetten, in rem te zetten.

En de rem lossen is die weer naar je toe trekken.

Verder bij het zagen; een ketting, de ketting heeft heel veel kracht op je, hé. Als we gaan zagen, gaan we normaal gezien altijd zagen met de onderkant, dus op deze manier. Dat is niet altijd even praktisch maar dat is eigenlijk de geijkte manier om te zagen. De machine gaat dan grijpen en gaat weg van je bewegen en zal heel snel in het hout zagen.

In deze situatie ga je misschien eerder liever omgekeerd zagen. Dat kan, maar weet dat de ketting je achteruit zal duwen, dus je moet dat goed onder controle hebben. En wat we zeker moeten vermijden is dat we met de tip gaan werken. Dus als we bijvoorbeeld die zaag zouden willen duwen in de sparren, dat moeten we toch vermijden, want de tip die heeft een kracht in deze richting en dan zou die zaag op ons af kunnen komen. Dat moeten we toch vermijden.
12:32
Hans dégaine sa scie à chaîne pour couper les longues branches des sapins.

 


12:44
Ensuite, il arrache les troncs raccourcis avec la grue.

 


12:51
Plus loin, il y a des conduites et des tuyaux d'égout dans le sol. Il n'est donc pas possible d'arracher les racines avec la grue, sans toucher les câbles. Les sapins sont alors tronçonnés au plus près du sol, puis évacués. Mais il reste au-dessus du sol des souches des racines.

 


13:10
On peut en venir à bout avec une dessoucheuse puissante. La location d'une telle machine revient à 200 euros par jour.

 


13:20


Man 2: Pascal A
Om die boomstronk zoveel mogelijk weg te doen, is het eigenlijk het makkelijkst dat je hem uitfreest he. Als je niet de mogelijkheid hebt om met de kraan te werken, om de wortel uit te pakken, frees je de stomp weg en dan laat je de wortels met de jaren vergaan. Dit is een relatief grote stronkenfrees omdat we een volledige rij moeten wegdoen.
14:04
La dalle de béton derrière les remises doit aussi être démolie car c'est là que nous comptons construire la nouvelle cuisine et le carport.

Pour cela, on peut utiliser une pioche, surtout si le béton est fin et non armé et qu'on passe relativement facilement à travers.

 


14:15 – 14:18
Le burin rond vous sert de levier.

 


14:19- 14:24
La masse peut aider à casser le béton.

 


14:25- 14:47
Si la surface est quand même assez grande, on peut envisager de tout enlever avec la petite grue de 2,5 tonnes. La location de la grue, inclut également un godet à monter sur la grue.

 


14:48
Si vous êtes tout de même confronté à des surfaces en béton épaisses et armées, comme ce pied en béton où se trouvait le réservoir de gaz, vous avez intérêt à louer un marteau-piqueur hydraulique. Il traversera facilement le béton. Coût par jour: 120 euros.

 


15:00 -15:15
In de volgende aflevering gaan we het huis helemaal leeg maken en klaarzetten voor verdere sloop. De architecte toont wat er allemaal bij komt kijken. Het is de bedoeling zoveel mogelijk zelf te doen: muren worden gestript en vloeren worden uitgebroken. Er moet ook asbest worden geruimd.

 

 

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.