Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

Het zelfbouwhuis - aflevering 20

Afwerking plat dak eerste verdieping - Ep. 20 - In deze aflevering van 'Het zelfbouwhuis' werken we het plat dak op de eerste verdieping af. We voorzien een isolatielaag die we dan waterdicht afwerken met EPDM.

Transciptie 

In de vorige aflevering begonnen we aan de opbouw van ons plat dak op de eerste verdieping.

We legden een hellingschape voor een goeie afwatering van ons dak.

Eens die uitgedroogd was, werkten we die verder af met een primer en een dampscherm.

 

 

 

 


In deze aflevering werken we de opbouw van het platte dak op de eerste verdieping af.

We werken zo'n 30 uur met de aannemer mee. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 1200 euro uit.

 

 

 

 


Op onze laag constuctieve beton plaatsten we vorige keer een hellingschape, met daarop een dampscherm. Op die manier hebben we een waterdichte laag waarop we nu onze isolatie plaatsen.

We kiezen hier voor PIR-platen met een dikte van 6 cm. We voorzien 2 lagen, zodat we van bovenaf zeker geen koudebruggen hebben.

 


We kleven de isolatie met de gladde kant op ons dampscherm.

De kant met het glasvlies zit zo langs boven.

Hierop komt de tweede laag en dan komt onze waterdichte laag EPDM.

 


Onze eerste laag isolatie leggen we niet volledig tot tegen de boord. Zo kunnen we de oneffenheden en het hoogteverschil aan de rand opvullen met isolatieschuim. Met onze tweede laag werken we uiteraard wel tot tegen de profielen.

 


De PIR-platen leggen we hier volgens een wildverband. Dit wil zeggen dat we met het reststuk van onze eerste rij de volgende rij beginnen.

Je kunt de stukken gemakkelijk op maat maken met een cirkelzaag.

 


Het is wel heel belangrijk dat onze naden en kopse kanten perfect aansluiten, zodat onze isolatielaag nergens onderbroken wordt. Aan het begin en einde van onze rij leggen we onze gesneden kant dus steeds naar buiten toe.

Zo kan de volgende plaat tegen de perfect rechte fabriekskant geplaatst worden.

 


We verlijmen de PIR-platen op ons dampscherm met PU-lijmschuim. Die zorgt niet alleen voor een stevige hechting, maar heeft zelf ook isolerende eigenschappen.

Wanneer we een nieuwe rij beginnen, spuiten we telkens een strookje schuim aan de naad, zo zijn die ook mooi met elkaar verbonden.

 


In de vorige aflevering zag je al hoe we de afvoerleiding plaatsten om hiermee rekening te kunnen houden in onze dakopbouw.

Ook hier weten we dus perfect waar we een doorvoer in onze isolatie moeten voorzien.

Dit is heel gemakkelijk uit te snijden met een breekmes.

 


Nu de eerste laag isolatie er ligt, gaan we er de tweede laag geschrankt op leggen. Dit kan op twee manieren:

Ofwel leg je de platen haaks in de andere richting.

Ofwel werk je in dezelfde richting als je eerste laag, maar begin je de rij halfweg je eerste plaat.

We kiezen hier voor de tweede optie.

 


Door onze twee isolatielagen te schranken, voorkomen we dat er 2 naden boven elkaar liggen. Want op die plaatsen zou je warmteverlies of condens kunnen krijgen.

 


Bij de tweede laag gaan we op exact dezelfde manier te werk als bij de eerste.

We verlijmen de platen met lijmschuim en plaatsen die opnieuw in een wildverband.

 


Onze eerste laag PIR-isolatie plaatsten we niet volledig tegen de rand.

Bij de tweede laag werken we wel tot tegen de profielen. De naad spuiten we nog op met PU-schuim. Op die manier is de kans miniem dat er warmte verloren gaat via het dak.

 


Onze isolatielaag van in totaal 12 cm PIR is aan de onderkant waterdicht beschermd met een dampscherm. Nu zorgen we er nog voor dat er ook langsboven geen water aan onze isolatie kan.

We doen dit met een laag EPDM.

EPDM of dakrubber zorgt voor een perfect waterwerende afdichting van ons dak.

Door z'n specifieke samenstelling is dit rubber goed bestand tegen ozon en UV-stralen en heeft het een levensduur van minstens 50 jaar.

In ons geval wordt het plat dak later nog omgevormd tot een groendak, en ook dat is perfect mogelijk op die laag EPDM.

 


Om het dakrubber eenvoudig zelf te kunnen plaatsen, kiezen we hier voor een zelfbouwpakket waarin alle nodige materialen zitten.

Zo zitten er kleinere accessoires zoals handschoenen, een aandrukrol of een verfrol in de toolbox. Maar belangrijker zijn natuurlijk onze lijm, rubberkit, afvoerstukken en de EPDM zelf.

 


We beginnen met het openleggen van de EPDM. Dit gebeurt op dezelfde dag als het plaatsen van de isolatie, zodat die zeker niet nat kan worden.

We gaven de maten van ons dak vooraf al door aan de verdeler, daardoor is de grootte van de rol EPDM afgestemd op ons dak.

 


Het rubber was opgespannen op een rol en daarom moet het eerst minstens een half uur ter plaatse kunnen rusten. Daardoor kan het zich al wat zetten naar de vorm van het dak.

 


Wanneer het doek er ligt, is het belangrijk dat we eerst aan alle randen checken of we voldoende materiaal hebben.

Bij het doorgeven van de maten hebben we een marge van een twintigtal centimeter genomen bovenop de opstaande rand. Zo komt de EPDM hier tot net over de profielen en hebben we dus zeker voldoende.

 


Voor we nu effectief kunnen starten met het verlijmen, moeten we het rubber mooi strak leggen.

Het gaat om een groot doek, met een zeker gewicht, daarom vergt dit wel wat tijd en mankracht.

Door te wapperen leggen we al één strook goed en daarna kunnen we stukje per stukje de plooien eruit trekken.

 


Eens hij glad ligt, zorgen we er nog voor dat we aan de zijkant een halve meter vrij hebben om te kunnen lopen.

In tegenstelling tot bij een roofing, kun je de EPDM tot mooi in de hoeken kleven. Daarom is het belangrijk dat die ook nog mooi proper gemaakt worden. We steken alle schuimresten af met een mesje.

Zonder daarbij ons onderliggend dampscherm te beschadigen natuurlijk.

 


Nu alle voorbereidingen gedaan zijn, kunnen we van start gaan met het kleven.

We krijgen hierbij de nodige uitleg van de leverancier van het zelfbouwpakket.

Je neemt het best met twee tegelijk een hoek vast en houdt die zo laag mogelijk. Op die manier kun je het rubber naar binnen toe vouwen.

Met het volgende stuk doe je hetzelfde tot de volledige helft opgeplooid is. Zorg dat de hoeken mooi liggen, zodat er niet opnieuw rimpels in komen.

 


We maken eerst nog de ondergrond proper.

Alle oneffenheden werken we weg en nadien kuisen we alles op.

 

 


Man 1
Wij gebruiken voor een groendak de 1,52 mm dikte, rubber EPDM in één stuk. Dus naadloos.

Dat voorkomt eigenlijk alle kwalen die met andere roofingdaken eraan te pas komen.

Want naden kunnen na verloop van tijd altijd loskomen. Voornamelijk bij grotere daken zoals dit.

Bij het uitzetten in de zomer en het inkrimpen in de winter van het dak kunnen naden van gewone daken altijd loskomen, en bij dit zal dit geen probleem zijn.
We gaan onze lijm hier op het dak spuiten.

In een eerdere aflevering zagen we al dat je de lijm ook kan aanbrengen met een borstel. Maar omdat we hier met een grote oppervlakte zitten, gaat spuiten sneller.

 

 


Man 1
Voor grotere daken, groter dan 75 m², gebruiken wij een drukvat met een spuitpistool. Voor een heel gelijkmatige aanbrenging van de lijm.


Man 1
Dus het drukvat moet eerst goed geschud worden gedurende enkele minuten, en daarna moet het pistool afgeregeld worden.
We verlijmen telkens per strook van 1 à 2 meter EPDM.

De lijm wordt gelijkmatig over zowel de ondergrond als de EPDM verdeeld. We spuiten een viertal seconden per meter.

Je mag de lijm niet te dik of te traag aanbrengen, want dit zou blaasjes kunnen veroorzaken.

 


Als hij handdroog is, dit wil zeggen dat hij niet mag blijven hangen aan je vingers als je eraan voelt, kan je de EPDM vastkleven.

 

 


Man 1
Dus nu gaan we het eerste deel toeleggen. Dus we gaan de EPDM aan de zijkant vastnemen en dan gaan we alletwee gelijkmatig, heel zachtjes, naar voor rollen.

Dus niet te hard trekken aan het rubber, maar die moet in één vloeiende beweging, zonder er te veel druk op te zetten, toegerold worden. Zodat er altijd een mooie afronding is en het zo toegerold wordt.

Er mag op de lijm gestaan worden. Om het mooi soepel te kunnen uitrollen.
We werken op die manier verder.

We plooien het stuk over en spuiten de ondergrond en het rubber in met het lijmpistool…

Wanneer de lijm handdroog is, rollen we de EPDM op zijn plaats in een vloeiende beweging.

 


Nu gaan we het gekleefde stuk zachtjes met de borstel aanwrijven. Op die manier is de contactlijm overal goed aangeduwd en kan je eventuele kleine blaasjes er nog uitvegen.

 


Daarna doen we de tweede helft van het doek. De handeling zit ondertussen al in de vingers, dus kunnen we vlot doorwerken.

 


Wanneer je EPDM wil plaatsen, moet je zeker ook rekening houden met de weersomstandigheden.

Het mag niet nat of vochtig zijn, én de temperatuur moet boven de 5 graden celsius liggen.

Wij hebben geluk. Het is een stralende dag, dus is het weer geen spelbreker.

 


Na het middenstuk is het de beurt aan de zijkanten.

Hierbij is het belangrijk dat we voldoende lijm aanbrengen en die ook goed verdelen, zodat het rubber mooi blijft plakken aan de opstaande kant van de profielen.

 


We rollen de EPDM tot ongeveer 2 centimeter van de opstaande rand.

 


We mogen hierbij nog geen contact maken met de profielen want anders zullen we geen mooie afwerking kunnen hebben in de hoek.

 


Daarna duwen we de EPDM zachtjes verder tot in de hoek. Hierbij werken we van het midden van het dak naar de buitenkant toe.

 


Dan rol je het voorzichtjes naar boven, tegen de opstand.

 


Wanneer dat gedaan is, plooi je het overige stuk over de rand.

 


Met de meegeleverde aandrukroller uit de toolbox, duwen we het rubber in de hoek en aan de opstaande kant nu extra aan.

 


Er rest ons dan nog de EPDM af te werken aan de aansluiting met de muur.

 

 


Man 1
Dus nu moeten wij hier verder kunnen rollen langs de ene kant van die buitenhoek, dus we gaan dat hier eerst doorsnijden.

Dus we gaan hier een afmeting nemen van bijvoorbeeld 30 centimeter…

Dan gaan we dat hier ook nog eens meten.

En dan kunnen we hier mooi doorsnijden in een diagonaal.
Met het stuk doorgesneden, kunnen we nu gemakkelijk de EPDM verder uitrollen tot tegen de muur.

 


Enkel de hoekjes zorgen voor nog wat moeilijkheid.

 


We brengen lijm aan op de verticale kant en rollen het dakrubber geleidelijk aan uit. Eerst tot tegen de hoek. En dan naar boven toe, tegen de opstaande kant.

 


De buitenhoek gaan we nu dichtmaken met speciale vormfolie.

We tekenen 7,5 cm af vanaf het probleempunt, dus vanaf waar de EPDM stopt.

 


Dit doen we aan beide zijden en die afstanden tellen we samen.

 


Dit is de lengte van het stuk vormfolie dat we nodig hebben.

 


We primeren het oppervlak waar we de afwerktape op gaan aanbrengen, en kleven het ter plaatse.

 


De uitstekende flappen plooien we in een enveloppe dicht. Vergeet niet om extra in te primeren.

 


De buitenhoek blijft een zwak punt, dus gaan we die nu nog extra beschermen.

We doen dit opnieuw met een stuk vormfolie dat we door middel van primer vastkleven.

We plaatsen dit op 7,5 centimeter van ons kritieke punt, zodat we voldoende overlapping hebben.

 


Het is belangrijk om alles goed tot in de hoekjes aan te duwen.

En langs boven maken we terug een enveloppe met het uitstekende stuk.

 


Ook de binnenhoek aan de profielen moet nu nog afgewerkt worden.

 


Op 8 centimeter van de hoek trekken we een lijntje naar beneden toe.

 


We snijden de EPDM nu aan de bovenkant door tot tegen de profielen en op de getrokken lijn.

 


Het gemaakte kleine flapje kleven we nu eerst tegen de opstaande kant en dan leggen we het grote stuk erover.

 


Om het zwakke punt van de hoek af te werken, gaan we ook nu op 7,5 centimeter van ons kritiek punt een vormfolie aanbrengen.

Vergeet niet om eerst te primeren.

 


Als de tape goed aangeduwd is, kitten we de naden nog af met een rubbersilicone, zodat het delicate punt perfect waterdicht afgewerkt is.

 


Nu ook de randen mooi aangekleefd zijn, kunnen we de tap installeren.

We weten waar het stuk moet komen, doordat we de afvoerleiding in onze dakopbouw ingewerkt hebben.

 


Met een bijgeleverd krijtje tekenen we de opening van het afvoerstuk af ter hoogte van het tapgat.

Met een breekmes en een schaar kunnen we nu gemakkelijk een gat snijden op de juiste plaats.

We snijden aan de binnenkant van de getekende lijn en maken de diameter zo iets kleiner.

 


We plaatsen de tap erin en tekenen de EPDM-flap af op de onderliggende laag.

 


Dit stuk gaan we nu inprimeren met het geleverde product.

We doen dit met een bijhorend schuursponsje. Op die manier is het rubber wat geschuurd en trekt het product er beter in.

 


Wanneer het geprimerde stuk handdroog is, bevestigen we er een zelfklevende ring op. Dit is een belangrijk hulpmiddel om de flap stevig op het dak te kunnen bevestigen. Want EPDM kleeft niet goed op EPDM. En door dit zelfklevende tussenstuk te plaatsen, zorg je voor een veel betere hechting, en dús een perfect waterdicht geheel.

 


Je begint met de folie langs een helft van de ring te verwijderen.

Die kant leg je dan mooi op zijn plaats en zo kan je geleidelijk aan de hele ring vastkleven.

Die manier werkt het best om de ring effen te kunnen plaatsen met zo weinig mogelijk blaasjes.

 


Daarna rollen we dit nog aan met de aandrukroller en kunnen we overgaan tot de volgende stap, het verlijmen van de tap op het dak.

 


Nu moeten we de onderkant van de EPDM-flap aan het afvoerstuk inprimeren.

Dit leggen we dan op de bovenkant van de zelfklevende tape die we zojuist geplaatst hebben.

Ook hier verwijderen we eerst maar een stukje van de folie.

 


Wanneer dit stukje vastkleeft en goed aangerold is, kunnen we opnieuw geleidelijk aan de volledige folie verwijderen en de hele flap bevestigen.

 


Alles nog eens goed aanrollen en dan is het mooi waterdicht.

 


Onze dakopbouw is nu af. We plaatsten eerst een laag constructieve beton waar we een helling voor de afwatering op creëerden via een chape. Daarna plaatsten we een dampscherm en 2 lagen PIR-isolatie. Waarna we het geheel volledig waterdicht afwerkten met EPDM.

 

 

 

 


In deze aflevering bespaarden we 1.200 euro. Samen met het voorlopige totaal van 32.690 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 33.890 euro.

 

 

 

 


In de volgende aflevering van 'Het zelfbouwhuis' beginnen we met de opbouw van de tweede verdieping. De ruimte wordt heringedeeld en de muren worden gemetst.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.