Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

Het zelfbouwhuis - aflevering 31

Uittekenen en inslijpen van de nutsvoorzieningen - Ep. 31 - Nu we de nodige informatie hebben, kunnen we gaan bepalen waar we schakelaars, stopcontacten en kranen willen voorzien. We tekenen dit uit op de muren, waarna we alles uitslijpen. Op die manier wordt alles klaargemaakt voor de uiteindelijke plaatsing van de leidingen.

Transciptie 

In de vorige aflevering moesten we nog een aantal noodzakelijke beslissingen nemen vooraleer we aan onze nutsvoorzieningen kunnen beginnen. We kozen een keuken en zochten een geschikt alarmsysteem uit.


In deze aflevering slijpen we de uitsparingen voor onze leidingen in. Deze voorbereidingen zijn nodig voor we ze effectief kunnen plaatsen.

We werken zo'n 32 uur mee met de aannemer. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 1.280 euro uit.


In de vorige aflevering gingen we langs bij de keukenfabrikant om een keuken te kiezen.

Nu komt hij zelf nog langs op de werf om alles op te meten.


Aan de hand van het ontwerp dat toen gemaakt werd, noteert hij alle afmetingen nu in detail.


Dit opmeten zorgt ervoor dat de keuken volledig op maat van je ruimte gemaakt kan worden. De dieptes van de kasten worden afgestemd op de muren en alles wordt nagekeken. Zo weten we meteen of het ontwerp praktisch haalbaar is.


Bij het bezoek aan de werf kunnen meteen ook eventuele moeilijkheden weggewerkt worden.

Zo zien we dat we de dampkap links zullen moeten plaatsen, in plaats van rechts. Dit omdat er rechts ventilatiebuizen in het plafond zullen lopen en er dus niet genoeg ruimte zal zijn om de dampkap te installeren.

Die zal trouwens deels in het vals plafond kunnen ingewerkt worden, waardoor we de luifel iets minder dik zullen kunnen maken.


De ruimte wordt dus opgemeten, en er worden ook foto’s van de huidige situatie genomen. Zo kan de adviseur zich de situatie achteraf nog steeds perfect voorstellen.


Ook ter hoogte van de afvoerbuizen meet hij alles in detail op. Zo kunnen we de diepte van de verschillende kasten aanpassen aan de ruimte die we beschikbaar hebben.


Nadat alles perfect opgemeten is, maakt de keukenfabrikant voor ons een technisch plan op.

Daarop vinden we alle informatie terug die we nodig hebben om onze voorbereidende slijpwerken te doen. We zien waar er stopcontacten moeten komen en waar we afvoeren of water moeten voorzien.


We hebben nu al heel wat informatie voorhanden waarmee we aan de slag kunnen.

Voor we onze slijpwerken beginnen, moeten we nog bepalen waar we bijvoorbeeld onze stopcontacten en schakelaars zullen voorzien.

Omdat er bij de nutsvoorzieningen veel komt kijken, kiezen we om te werken met een zelfbouwpakket. Daarbij krijg je meteen ook de nodige begeleiding, bijvoorbeeld bij het opstellen van het bedradingsschema.


 
We moeten in deze fase de locatie van de schakelaars vastleggen. Via programmering zullen we dan achteraf hun functie en het aantal bedieningsknoppen kunnen instellen.

Deze vrijheid hebben we doordat we hier werken met een centraal bedieningssysteem. In dit systeem worden alle schakelaars naar de zekeringkast geleid. Vanuit dit centraal punt kunnen we dan de drukknoppen – en dus de lampen – bedienen, die via de computer vrij aan elkaar gelinkt kunnen worden.


En ook de plaats van de stopcontacten wordt nu beslist.

De makkelijkste werkwijze is om dit eerst allemaal uit te tekenen op je grondplan, voor je aan de slijpwerken begint.


Met de hulp van een adviseur maken we dit plaatsingsschema nu op.


Man 1
Dus hier zijn we van plan om een dubbel stopcontact te plaatsen…

Dat zijn dus twee inbouwdoosjes… die naast elkaar zitten.

We gaan die altijd horizontaal plaatsen omdat je gegoten stekker in de weg kan zitten, als je het verticaal zou plaatsen…

Dus stopcontacten plaats je best altijd horizontaal.


Man 1
Er komen nog een aantal stopcontacten… Hier is er ook eentje voorzien.


Man 1
En we mogen maximum… aan 8 stopcontacten per groep geraken. Dat is een maximum.


Man 1
Dit hier… Die tellen als één stopcontact.

Als ze achter dezelfde afdekplaat zitten, tellen ze als één stopcontact.


Man 1
We vertrekken aan de schakelkast. We gaan naar het eerste stopcontact. Van het eerste stopcontact lopen we naar het volgende.

Van daar lopen we naar de volgende.

En finaal lopen we naar dit stopcontact.

Ik zou dit als eindpunt gaan gebruiken, omdat het een vloerstopcontact is, en dat is altijd moeilijker om aan te sluiten.
De kabel die we naar en tussen de stopcontacten zullen trekken, is een kabel die hier altijd voor gebruikt wordt, van 3G 2,5 carré.


Voor de drukknoppen gebruiken we een ander soort kabel, dus ook dit moet op het plan uitgetekend worden.


Man 1
De kabel die we leggen vertrekt van aan de schakelkast… Gaat eerst naar de eerste drukknop… en gaat dan naar de volgende…

Dit is een EIB-kabel, of een bus-kabel. En dat is een groene kabel.
Zo'n groene kabel heeft een andere samenstelling dan een stopcontactkabel. Er moet immers minder stroom door vloeien, doordat we hiermee enkel een aan- of uit-signaal moeten kunnen versturen.

Welke knop welk lichtpunt bedient, wordt dan later bepaald, doordat we met een domoticasysteem werken.


Man 1
Het is een heel eenvoudig systeem, want je verbindt eigenlijk gewoon de drukknoppen met elkaar door.

En… dat maakt een domotica een stuk eenvoudiger om te plaatsen dan een traditionele installatie.


Man 1
De moeilijkheid zit hem in de schakelkast…

en dat is ons werk.
We noteren dit op het plan in het groen, zodat het onderscheid met de stopcontactkabels duidelijk is.

Per kamer voorzien we verschillende schakelaars voor de verlichting, zodat we die vanop verschillende punten zullen kunnen bedienen.


Wanneer we zo voor alle ruimtes de locaties van de stopcontacten en schakelaars hebben uitgetekend, kunnen we beginnen aan de voorbereidingen voor het slijpwerk.

Want we moeten dit nu overzetten op onze woning, zodat we weten waar we moeten slijpen.


In onze zelfbouwkit zit al het extra materiaal dat we hiervoor nodig hebben.


Man 1
Dus om nu af te tekenen hebben we normaal een meter nodig… en een wasco.

Die wasco zorgt ervoor dat we beter kunnen aftekenen. Het is een vettige stift en die blijft beter staan.


Man 1
Voor we beginnen aftekenen, moeten we eerst de meterpas bepalen, dat is heel belangrijk.

Anders weten we niet op welke hoogte de schakelaars en de stopcontacten mogen komen.
We gebruiken hiervoor een digitale pasdarm die we afgestemd hebben op de meterpas die we in het begin van de werken hebben vastgelegd.


Het is zeker nuttig om dit in elke ruimte van je woning uit te zetten, want je zal de meterpas telkens nodig hebben als referentie voor de hoogte van je afgewerkte vloer.


Aan de hand van dit geijkte punt kunnen we nu de juiste hoogte voor onze stopcontacten aftekenen.

Het midden van het inbouwpotje dat we hiervoor zullen gebruiken, moet op 30 cm boven onze afgewerkte vloer komen.

Wat dus wil zeggen dat we vanaf onze meterpas, die op 1 meter boven de vloer vastligt, 70 cm naar beneden moeten meten.


Om het aftekenen in die kamer nu sneller te laten gaan, kunnen we meten hoever dit punt komt van onze huidige vloer.

Die afstand gebruiken we dan om de rest van de stopcontacten uit te zetten.


Voor een dubbel stopcontact teken je na het meten eerst een horizontale lijn met een waterpas, zo zal je perfect recht werken.

Neem dan twee inbouwdozen en klik die in elkaar.

Door die nu volgens de lijn tegen de muur te houden, kun je mooi recht de contouren van de dubbele inbouwdoos aftekenen en weet je waar je moet slijpen.


Zorg wel voor een marge van ongeveer een centimeter aan alle zijden, zodat je het potje mooi in het gat krijgt.


Op die manier zit het doosje stabieler en heb je meer marge om het mooi waterpas plaatsen.

Ook de diepte van de uitsparing is belangrijk. Want ook daar willen we wat extra ruimte, zodat we de inbouwdoos achteraf zowel aan de zij- als achterkant met pleister kunnen inkleven.


Naast ruimte voor een inbouwdoos, moeten we natuurlijk nog plaats voor de leidingen voorzien.


Man 1
En heel belangrijk is dat we langs hiér met onze kabel binnenkomen, en dat we langs hiér terug vertrekken.

Dat wil zeggen dat we 2 sleuven slijpen… Eentje hier, en eentje hier.
De verticale sleuven voor de leidingen maken we best zo recht mogelijk, dus tekenen we dit opnieuw af met de waterpas.

Qua dikte gaan we voor 2 vingers breed. Op die manier krijg je 2 leidingen in elke uitsparing, zoals het hoort.


Man 1
Dus hier slijp je gewoon door, door je waterkering.

Maar wat je nooit mag doen, is als die leidingen erin liggen, hem gewoon terug dichtsmeren.

Waarmee smeren we dicht? Met gewone mortel, dat mag nog met veel compaktuna zijn…

Maar als je dat gewoon dichtsmeert, dan heb je eigenlijk je waterkering doorbroken… Dus dat doen we normaal gezien nooit.

Euh… Laat dit open. En dan zit hij weg achter de plint.

Of doe het achteraf… met compaktuna.
Onze stopcontacten voorzien we dus op 30 cm boven het vloerpas.

Nu is het de beurt aan de drukknoppen.

Die worden standaard op 120 cm uitgezet.

Thermostaten, schermen of klavieren plaatsen we dan weer op ooghoogte, dus op 150 cm boven onze afgewerkt vloer.


We vertrekken hier terug vanaf onze meterpas. Met een meter en een waterpas kunnen we dit correct uitzetten.

We gebruiken opnieuw een potje als mal om de juiste grootte af te tekenen.

En vergeet niet om rondom rond een centimeter marge te voorzien.


Je kan dus een inbouwdoos zelf gebruiken om de juiste grootte te bepalen.

Maar in principe kun je dit ook aan de hand van de afmetingen doen.

In dit geval moeten we een vak van ongeveer 9 op 9 centimeter schetsen. Maar het uittekenen op die manier kan wel wat langer duren.


Eens we het principe doorhebben, is het een kwestie van het plan te volgen en alles precies op de muren uit te tekenen.


Wanneer we klaar zijn met de stopcontacten en schakelaars, kunnen we ook alles voor het sanitair voorzien.

Ook hier zijn er weer duidelijke richtlijnen. Bestudeer deze eerst, voor je aan de slag gaat.


We beginnen terug met alles aan te duiden op onze grondplannen. Op die manier weten we waar we aftakdozen moeten voorzien. Die zijn nodig voor onze kranen, waar warm en koud water moeten uitkomen. Denk maar aan wastafels, douche of bad.


Man 1
Dus op basis van het plan van jouw woning gaan we aan de slag met onze instructieboek… euh…

Die krijg je meegeleverd bij je pakket…

En hierin vind je terug op welke hoogtes je aftakdozen moeten komen te staan.


Man 1
Dan gaan we voor koud water aanduiden waar er koud waterpunten komen, en de warm waterpunten ernaast. Die hebben dan respectievelijk een exacte afstand waarop ze moeten geplaatst worden.
Wanneer je voor de kraan staat, is rechts steeds het koud water, dus de blauwe leiding. En links komt dan het warm water, de rode leiding.

We duiden dit ook aan met de juiste kleur, om het onszelf zo gemakkelijk mogelijk te maken.
a


Daarna kunnen we alles overzetten op de muren.


Man 1
Dus we hebben de afstand nodig van de muur van onze douche.

Dat is hier…

Dus dan zit het midden op 60 van de muur…

En als we naar onze instructieboek kijken… dan moeten we… een meter en 15 cm boven onze afgewerkte vloer zitten. Dus daar moeten we nog de vloerpas bijtellen, dat is wel belangrijk.
We konden op ons plan afmeten dat het center van de douchekraan op 60 cm van de muur moet komen.

Dit zetten we nu over.

De hoogte is 1 meter 15 boven de afgewerkte vloer.


Op dit punt trek je nu opnieuw een lijn met de waterpas.


Man 1
En dan is het belangrijk dat we de inbouwdoosjes juist op de metalen beugel plaatsen.

Dat is telkens in het midden… Zo…

In het midden van de 2 beugels. Dan heb je de perfecte centerafstand om je mengkraan op te zetten.


Man 1
Voor het slijpen… was dat ons midden.

Je plaatst de beugel op het midden, de 2 inbouwdoosjes mooi op de lijn.

Dan gaan we hier naar beneden moeten slijpen, en hier naar beneden moeten slijpen.

En het potje moet uiteraard volledig uitgefreesd zijn.


Man 1
Achteraf zetten we dan met pluggen… en schroeven de beugel vast in de muur.
Voor een wastafel is de tussenafstand tussen warm en koud water iets groter, namelijk 25 centimeter. Waar dit bij een douchekraan 15,3 centimeter is.

Hiervoor moet je de inbouwdozen op de buitenste punten van de beugel steken.

Die afstandshouders zijn dus zo gemaakt, dat je verschillende standaardmaten kan voorzien.


De grotere afstand heeft hier te maken met de afvoer. Die moet namelijk tussen de 2 leidingen komen, waardoor we extra ruimte nodig hebben.


In tegenstelling tot bij stopcontacten en schakelaars, moet je voor sanitair dus niet enkel rekening houden met de locatie en de hoogte van je punt.

Ook de tussenafstand van de aansluiting moet gemeten worden, zodat je de inbouwdozen juist in je beugel kan monteren.

Daarnaast moet ook de diepte van je potje juist ingesteld worden. Dit doe je op basis van de verwachte afwerking.

Hoe dikker bijvoorbeeld de pleisterlaag die nog op je muur komt, hoe minder diep je het potje moet inwerken.

In de badkamer voorzien we tegels, dus daar moeten we rekenen op een afwerkingslaag van ongeveer 2 centimeter.


Voor de volledigheid kun je nog ‘warm’ of ‘koud’ erbij schrijven.

Warm water zit altijd links, en koud altijd rechts.


Om alle nodige punten in het hele huis uit te tekenen, moet je wel wat tijd voorzien.

Maar het is belangrijk dat dit goed en volledig gebeurt, zodat we later geen tijd verliezen. En door het zelf te doen, kunnen we opnieuw heel wat uitsparen.


Eens dit geklaard is, kunnen we aan de eigenlijke slijpwerken beginnen.


We kunnen hiervoor verschillende methodes gebruiken.


Een eerste manier is met een dubbele slijpschijf.

Op zo'n slijpschijf zitten al 2 bladen naast elkaar gepositioneerd. Op die manier maak je in één beweging een dubbele inkeping.

Om sleuven te maken is dit een heel handig hulpmiddel, want zo spaar je heel wat tijd uit.


De afstand tussen de twee bladen valt ook gemakkelijk te verstellen. Met bijgeleverde tools kun je de moer verplaatsen en zo de tweede schijf verder of dichter positioneren naargelang de breedte die je nodig hebt.


Eens die juist ingesteld is, kun je slijpen.

Vergeet hierbij niet de nodige bescherming te dragen, want een ongeluk is snel gebeurd!


Op de machine zitten trouwens wieltjes verwerkt, waardoor je gemakkelijk vooruit of achteruit kan bewegen.

Zo kunnen we heel eenvoudig onze uitgetekende lijn volgen en bekomen we een mooi rechte uitsparing.


Nadat je de incisies gemaakt hebt, moet je de sleuf nog handmatig met hamer en beitel vrijmaken.

We gebruiken hiervoor geen klopboor, omdat we daarmee minder precies kunnen werken.


Een andere mogelijkheid, en die gebruiken we voor onze potjes, is het gebruiken van een gewone slijpschijf.


Hiervoor moet je wel over een vaste hand beschikken, want je kan niet steunen op de muur om te slijpen, zoals bij de dubbele slijpschijf.

Je moet dus zorgen dat je voldoende controle hebt over het materiaal, zodat je niet uitschiet.


En ook hier moeten we met een hamer en beitel nog de stenen weghalen.


Achteraf plaatsen we een inbouwdoos in het gat, zodat we kunnen controleren of we genoeg speling hebben om het gemakkelijk te kunnen plaatsen.


Met een grote slijpschijf werk je uiteraard minder precies dan met een dubbele slijpschijf.

Bijkomend voordeel van die laatste is dat je er rechtstreeks een stofzuiger op kan aansluiten. Op die manier vang je het stof onmiddellijk op en veroorzaak je heel wat minder vuil.


Stof en vuil zijn ook de voornaamste redenen om het slijpwerk al te doen voor onze ramen ter plaatse zitten.

Dan kan het nog gemakkelijk weg en kunnen we ons glas niet beschadigen.


Probeer trouwens steeds in de mate van het mogelijke de leidingen recht naar beneden in te slijpen.

Ga je schuin, dan tast je de stevigheid van je muur meer aan, en dit willen we natuurlijk vermijden.


Ook in de keukenruimte kunnen we met de aangeleverde technische tekeningen de nodige sleuven voorzien.

We volgen het plan om de punten op de juiste plaats en hoogte af te tekenen.

Daarna maken we de uitsparingen.


Na een aantal dagen zwoegen, zit ons slijpwerk erop en kunnen we overgaan tot de volgende fase! De plaatsing.


In deze aflevering bespaarden we 1.280 euro. Samen met het voorlopige totaal van 43.390 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 44.670 euro.


In de volgende aflevering starten we met de eigenlijke plaatsing van onze nutsvoorzieningen.

We beginnen met de leidingen voor de verwarming en het sanitair, en voorzien ook onze afvoerbuizen.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.