Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

Het zelfbouwhuis - aflevering 55

Gasaansluiting en opstart vloerverwarming - Ep. 55 - Ter voorbereiding van het betegelen van de vloer op het gelijkvloers moeten we de chape eerst eens opwarmen. Maar daarvoor hebben we een werkende vloerverwarming, en dus gas nodig. We moeten onze gasinstallatie daarom eerst laten keuren, voor de nutsmaatschappij de aansluiting op het aardgasnet kan maken. Pas daarna kunnen we onze condensatieketel - en de vloerverwarming - laten opstarten.

Meer weten over

NUTSVOORZIENINGEN VEILIGHEID

Transciptie 

In de vorige aflevering kozen we een houten trap voor op de eerste verdieping.

Alles werd opgemeten en op maat gemaakt, zodat gespecialiseerde plaatsers die uiteindelijk in de woning konden komen installeren.


In deze aflevering doen we de nodige voorbereidingen om de vloer te kunnen afwerken.

Voor er kan getegeld worden, moeten we de chape eerst eens laten opwarmen. En daarvoor hebben we een werkende vloerverwarming, en dus gas nodig.
In deze fase kunnen we enkel de voorbereidingen voor de opstart van de vloerverwarming zelf doen. In een 2-tal uur zijn we hiermee klaar.

Doe dit maal de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser, en je kan toch 80 euro uitsparen!


Nu onze chape voldoende gedroogd is, willen we overgaan tot het afwerken van de vloer op het gelijkvloers.

Maar het is nodig om onze chape eerst te laten opwarmen voor we tegelen, zodat we het risico op barsten in de latere vloer kunnen beperken.


De vloerverwarming wordt aangestuurd door de condensatieketel, maar voor we die kunnen opstarten, hebben we gas nodig. We moeten onze gasinstallatie daarom eerst laten keuren, voor de nutsmaatschappij de aansluiting op het aardgasnet kan maken…
Onze gasleiding legden we al een hele tijd geleden. Hij loopt van boven, aan de ketel, tot beneden, waar de gasteller gaat komen. We deden toen ook zelf een voorlopige druktest om te controleren of alles lekvrij was.
Bij de installatie was het héél belangrijk om een isometrisch schema op te maken! Dat is een 3D-weergave van hoe de gasleidingen lopen in je huis, en waarop ook alle aftakpunten of knooppunten moeten vermeld staan.
Dit schema hebben we nodig voor de keuring, want zonder isometrisch schema zal je installatie nooit goedgekeurd worden!
We doen een beroep op een erkend keurder om de installatie te laten controleren. Dit proces bestaat uit 3 stappen.
De keurder begint met een druktest die 2 onderdelen omvat.

Hij steekt eerst druk op de installatie. Die druk moet gedurende 10 minuten gelijk blijven, zo kan uitgesloten worden dat er lekken zijn.

Daarnaast gaat hij alle bereikbare koppelingen extra checken met zeepsop.
Als tweede stap controleert hij of het isometrisch schema klopt.

Dit schema heeft hij ook nodig om de lengte en het type van leidingen te kennen.
Op de kenplaatje van de ketel zelf, kan hij alle andere technische gegevens van de installatie te weten komen.
Met deze info kan hij overgaan tot de laatste stap van de keuring, namelijk de drukverliesberekening.

Zijn alle waardes conform de normen en heeft de ketel het vereiste debiet, dan is je installatie in orde!
Alle metingen en uitgevoerde stappen worden nog gefinaliseerd op papier, zodat je ook effectief een fysiek attest krijgt.

Hou dit goed bij en zorg dat je de witte bladen ook bij hebt bij de volgende stap in het proces, de gasaansluiting.


Vooraleer de nutsmaatschappij onze installatie kan komen aansluiten op het aardgasnet, moeten we zorgen dat een aantal dingen in orde zijn.
Ten eerste hebben we dus een geldige keuring nodig.

Daarnaast moeten we zorgen voor een werkput van 1 op 1 op 1 meter op de plaats waar de gasleiding de gevel zal binnenkomen, dus waar de energiebocht zit. Er moet ook een wachtbuis voorzien worden haaks op de rooilijn, tot aan de put. Dit is best een gladde PVC-buis met een diameter van 110, die minstens 70 cm diep moet zitten.

En als derde moeten we zorgen dat we een contract aangevraagd hebben bij de leverancier van het gas.
Dan kan de aansluiting gebeuren. Hou ermee rekening dat er een aantal maanden wachttijd kan zijn, doe je aanvraag dus tijdig!
De installateur begint met een leiding door de juiste opening in de energiebocht te trekken.
Die gaat hij dan aansluiten op de gasmeter die eerst nog geïnstalleerd moet worden.

Op de multiplexplaat die we boven onze energiebocht voorzagen, werd hiervoor plaats voorzien.

Een gasteller mag nooit recht onder elektriciteit hangen, vanwege de risico’s op brand, vandaar dat die meestal naast of boven de elektrische kast geplaatst wordt.
Alle aansluitingen van de koperen leiding worden lekvrij gemaakt met een pers. Daarna wordt dit nog extra gecontroleerd met zeepsop.
Ook de gasleiding binnen wordt dan met de gasteller verbonden. Dit moet steeds via een T-stuk gebeuren! De ene uitgang wordt dan aangesloten op de meter, terwijl de andere een stop krijgt. Die kan dan gebruikt worden wanneer er later bijvoorbeeld een drukmeting moet gedaan worden.
In de volgende fase maakt de installateur een aftakking op de bestaande hoofdgasleiding.

Die werd door de leverancier zelf vrijgemaakt, omdat deze op openbaar terrein ligt en wij dit niet mógen doen.
Tijdens deze aansluiting wordt er trouwens voldoende aandacht besteed aan de veiligheid, omdat het gas tijdens de werken niét afgesloten wordt.

Mogelijke ontstekingsbronnen zoals een mobiele telefoon of een sigaret mogen er niet zijn en er wordt steeds een brandblusapparaat in de buurt gehouden!
De plaatser versmelt nu een koppelstuk met de hoofdleiding door middel van de elektrolastechniek.

Om de verbinding optimaal te maken maakt hij de leiding eerst ruw én gebruikt hij ronddrukklemmen, zodat de buis mooi rond blijft.
Na het lassen moet de koppeling nog zeker 20 minuten afkoelen voor die mechanisch mag belast worden. Daarom wordt bij elk koppelpunt de tijd van lassen erop genoteerd, zo weet de installateur later perfect of de nodig afkoeltijd gerespecteerd werd.
Boven de energiebocht, dus waar de gasleiding de woning binnenkomt, wordt ook een kenteken op de gevel aangebracht. Dit moet er steeds blijven hangen voor als er later aan de gasleiding moet gewerkt worden.
Alle leidingen liggen er, maar voor er gas op gestoken wordt, moeten alle koppelingen eerst nog gecontroleerd worden.

De installateur steekt 1 bar luchtdruk op de leiding tussen de gasmeter en de hoofdgasleiding en test alle verbindingen met zeepsop.

Mocht er een lek zijn, zou er lucht ontsnappen die belletjes zou veroorzaken. Geen belletjes betekenen dus een perfecte dichting!
Het gas kan nu aangevoerd worden op de aftakking door de hoofdleiding door te boren.

Ook die koppeling wordt dan nog nagekeken.
De aansluiting wordt afgerond door de gasteller af te werken.

Mocht je nog geen geldige keuring of energiecontract hebben, wordt op dat moment een gesloten voeg voorzien, zodat het gas je eigen installatie nog niet binnen kan.

Het is dus best om te zorgen dat dit allemaal in orde is, zodat de gastoevoer op je installatie ineens kan gebeuren, zo bespaar je ook extra kosten!
Op het einde hangt de plaatser een zegel op de gasmeter en de aansluitingen.

Mocht dit ooit verbroken zijn, kan zo energiefraude opgespoord worden.
Ook een label met belangrijke richtlijnen bij gasgeur wordt nog voorzien, net als het EAN-nummer. Het elektriciteits- en aardgasnummer van je installatie.
Nadat ook de nodige administratieve zaken afgehandeld zijn, is de aargasaansluiting een feit!


We plaatsten onze vloerverwarming met een zelfbouwkit. Via onze leverancier kunnen we het systeem in dienst laten stellen.

Maar… we moeten er zelf voor zorgen dat alle voorbereidingen gedaan zijn.

Op de website kunnen we terugvinden wat dit precies inhoudt.
Het gas voor de ketel is ondertussen voorhanden.

We zorgden voor een stopcontact bij de ketel en hingen ook de kamerthermostaten op.

Wat ons nu nog rest is het vullen van de installatie. Er zijn instructies voorhanden hoe we dit moeten doen.
We starten met een tuinslang aan te sluiten op onze retourcollector, zodat dit tijdelijk ons aflaatpunt is.

Daarna zorgen we dat de vulset aangesloten is op de ketel en dat die opengedraaid is. Op die manier zorgen we voor watertoevoer in ons systeem.
Nu kunnen we gaan vullen.

Open de kraan op je toevoercollector, zodat het vulwater je installatie binnenkan. De kraan op je retour sluit je, zodat het water via de tuinslang weg moet.

Zorg dat om te beginnen al je ventielen dichtgedraaid zijn, zodat je circuit per circuit kan aanpakken.
We beginnen bij circuit 11. Die zetten we terug open, zodat het water de kring kan betreden. Dit vulwater loopt nu door de hele kring tot aan de retour, namelijk de tuinslang.

Als er een mooie volle straal uit je slang vloeit, zonder luchtbellen, weet je dat het circuit volledig gevuld is.
Nu kunnen we 11 terug afsluiten en draaien we 10 open. En zo gaan we kring per kring verder tot de volledige installatie opgevuld is met water!
Op het einde draai je de kraan op je retourcollector terug open, voor je de tijdelijke aflaatkraan – en de tuinslang – afsluit.
Alle kringen mogen nu volledig opengezet worden, en zo zal je de druk op de ketel zien stijgen tot 1,5 bar.

Deze druk is perfect, dus sluiten we de vulset terug af.


Nu kan de leverancier langskomen om onze vloerverwarming op te starten!
Hij voorziet eerst de aansluiting van de verschillende onderdelen op de ketel.

Wij zorgden ervoor dat alle kabels proper tot bij de ketel gelegd zijn en markeerden de kabels ook, zodat alles duidelijk is voor de installateur.
Onder meer de hydraulische module wordt aangesloten, en ook de kabels voor de thermostaten en de buitenvoeler worden aangekoppeld.

We plaatsten deze voeler al buiten, aan de noordzijde, op een plekje in de schaduw.

Dit systeem met weersafhankelijke regeling probeert de temperatuur van de vloerverwarming constant te houden met zo’n laag mogelijke temperatuur in de ketel en dus een energiebesparing!
Eens alles verbonden is met de ketel, worden ook de thermostaten opgestart.

Wij voorzagen een EIB-kabel tot op de juiste locatie en hingen het bakje op. De elektrische aansluiting doet de installateur!
Alle instellingen worden juist gezet en hij programmeert meteen ook de vloerverwarming.

Met het programma wordt de vloerverwarming geleidelijk opgestart, zodat de thermische schok van de chape beperkt wordt.
We moeten een 2-tal weken tijd rekenen om dit programma te laten lopen.

De vloerverwarming start daarbij op 20 graden en wordt per dag met 2 graden verhoogd. Dit tot er water van 40°C door onze buizen loopt.

Daarna bouwt de temperatuur terug af met 5°C per dag, tot de installatie volledig afgekoeld is.
Voor de installateur dan de ketel – en dus het volledige systeem – opstart, controleert hij nog of op de onderste collector een ontluchter staat. Dit is nodig zodat de lucht die door het volledige circuit gestroomd heeft, daar weg kan.
Bij het in werking stellen van de ketel zorgt de installateur ervoor dat de druk goed zit. Tussen de 1,5 en 2 bar is hier de norm.
Hij regelt alles af zodat de instellingen op punt staan.
Ten slotte meet hij nog het gehalte van zuurstof en CO, het rendement en de schouwtemperatuur. Dit moet binnen bepaalde waardes liggen om gekeurd te geraken.

Deze keuring wordt meteen ook in orde gebracht en geeft je een legitieme ketel voor 2 jaar. Daarna moet er een nieuw onderhoud plaatsvinden om opnieuw een geldige installatie te hebben.
Voor hij vertrekt, legt de leverancier nog een aantal basishandelingen voor de condensatieketel uit.
Zo leert hij ons dat we regelmatig moeten controleren of de druk nog steeds tussen 1,5 en 2 bar ligt en hoe we dit zelf kunnen bijregelen door water toe te voegen op het circuit.
Daarmee is alles uiteindelijk klaar om aan de vloerafwerking te kunnen beginnen!


We konden in deze fase enkel de voorbereidingen voor de opstart van de vloerverwarming zelf doen, waardoor we 80 euro konden uitsparen.

Samen met het bespaarde bedrag van 67.310 euro, komt het voorlopige totaal nu uit op 67.390 euro.


In de volgende aflevering starten we met de afwerking van de vloer.

Omdat we met vloerverwarming werken, plaatsen we eerst ontkoppelingsmatten. Die reduceren de kans op latere barsten.

Daarna kunnen we gaan vloeren.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.