Kijk gratis en onbeperkt

Registreer

Wat is circulair bouwen?

Bouwen wordt almaar duurder en grondstoffen worden almaar schaarser en dus moet er slim nagedacht worden over het (her)gebruik van materialen en grondstoffen. Dat kan via circulair bouwen. Maar hoe werkt dit precies? Dobbit was aanwezig op het kennisevent BuildUp waar dit het thema was. Hier komen we te weten van de bouwsector zelf wat de term 'Circulair bouwen' precies inhoudt.

Transciptie 

Bouwen wordt almaar duurder en grondstoffen almaar schaarser en dus moet er slim nagedacht worden over het gebruik van materialen en grondstoffen. Daarom stond deze editie van BuildUp in teken van ‘Circulair bouwen’

Man 1
Als uitgever van vakbladen staan wij in nauw contact met heel diverse doelgroepen binnen de professionele bouw. Gaande van architecten, voorschrijvers, studiebureaus, aannemers, hoofdaannemers, onderaannemers. We merken bij die mensen welke thema’s leven en brengen dan ook graag op zo’n kennisnetwerkenvent als vandaag die mensen bijeen rond een bepaald thema. Wij hebben voor ‘circulair bouwen’ gekozen omdat dit thema bij uitstek samenwerking en overleg vraagt tussen die mensen. En op een dag als vandaag komen die mensen ook in contact, komen ze tot nieuwe oplossingen, komen ze tot nieuwe projecten.

Maar wat is circulair bouwen?

Man 2
Circulair bouwen is een afgeleide van de circulaire economie. Als we willen weten wat circulaire economie is moeten we vertrekken van de gewone economie. Bij de gewone economie vertrekken we van grondstoffen, we maken een product, we verkopen dat product en op een bepaald moment heeft het zijn levenseinde bereikt en gooit iemand het in de vuilbak en komt het op de afvalberg. De circulaire economie wil er eigenlijk voor zorgen dat we vanaf het eerste punt, materialen, gebruik. Maar ook kijken op welke manieren kunnen die materialen terug gaan naar de producent of kunnen die op een andere plek op een andere manier terug ingezet worden. Op die manier is het niet één lijn van productie tot afval maar een kringloop waarbij we verschillende materialen of componenten opnieuw kunnen inzetten in de economie zonder bijkomend afval te creëren.

Circulair bouwen is een nieuwe manier van denken waarbij proefprojecten zoals dat van Ugent de aanzet geven. Om deze te stimuleren werd de Green Deal Circulair Bouwen in het leven geroepen.

Vrouw 1
De Green Deal circulair bouwen zijn we opgestart na een voorbereidende periode van een tweetal jaar binnen Vlaanderen Circulair. Wat we nu met de Green Deal circulair bouwen vooral willen doen is leren en experimenteren. Echt mensen aanzetten om een aantal dingen uit te proberen. Circulaire bouwtechnieken of innovatieve ideeën die ze dan echt op hun werven kunnen gaan uitproberen. die kennis kunnen we dan delen in de hele groep.

Vrouw 2
We moeten naar de toekomst toe echt gaan bouwen met veel minder materialen maar de consumenten willen uiteraard graag eenzelfde comfort en eenzelfde goed gevoel in hun huizen. En dat zal belangrijk zijn, dat we hier goed leren hoe we inderdaad die uitdaging aangaan om met minder materialen te gaan bouwen maar toch datzelfde comfort te kunnen aanbieden. Dat kunnen we alleen maar doen door echt heel veel van elkaar te leren

Bewust omgaan met materialen is dus de boodschap en daar zijn al praktijkvoorbeelden van.

Man 3
Wel onze ervaring zit hem vooral in het product algemeen, dus wij hebben aluminium gevels. In het gedeelte gevel, aluminium, kunnen wij eigenlijk oneindig gaan recycleren zonder dat er een waardeverlies is van het product. 

Man 3
Wat we merken is dat er een veel grotere bewustwording is bij onze klanten. Met als gevolg dat die vraag echt gesteld wordt om garanties te krijgen van kijk wij willen zoveel of zoveel gerecycleerd aluminium in ons product.

Vrouw 2
We merken bij Bouwunie dat er toch al een aantal aannemers zijn die bezig zijn met circulair bouwen of die er heel concrete vragen erover hebben. Maar er is nog een heel grote groep die nog helemaal niet op de hoogte is. Voor wie het nog helemaal nieuw is dus er is in onze sector nog heel veel nood aan informatie.

Om die nood op te vangen worden events zoals BuildUp georganiseerd.

Vrouw 3
Ik denk dat er eigenlijk vandaag heel veel evenementen zijn waarbij je heel veel kennis kunt krijgen van wat circulariteit inhoud. En ik denk dat je dan zelf moet gaan kijken naar, in welke topic je ook bezig bent in de bouwsector, naar hoe kan ik dat nu gaan toepassen. En dat hoef niet perse dat heel je gebouw direct demonteerbaar moet zijn. Maar eerder scenariogericht naar wat zou het meest toepasselijk zijn om nu toe te passen. Bijvoorbeeld als je denkt aan een woning die je kan uitbreiden en inkrimpen, dat is vrij extreem, maar misschien kan je gaan nadenken. Oké, als de kinderen uit huis zijn, hoe kunnen we dan iets kwalitatief met die ruimtes doen? Dus op die manier eerder heel specifiek gaan kijken naar hoe een gebouw in de toekomst gaat veranderen en daar een oplossing voor gaan bedenken.


Vrouw 3
Dus bij mijn presentatie was het eigenlijk belangrijk om na te denken over welke tools wij kunnen geven aan ontwerpers, aan architecten, ook aan aannemers om hen te helpen om verder te denken in het circulair verhaal. Dus dat zijn enerzijds ontwerprichtlijnen. Dat zijn richtlijnen op verschillende schaalniveaus, materiaal, component, gebouw en wijkniveau zelfs. En daar gaan kijken naar praktische voorbeelden. Hoe kan je dat gaan toepassen? Welk referentiemateriaal is er? En dan ook verder eigenlijk ook naar praktische oplossingen. Daar hebben we een bouwcatalogus ontwikkeld in opdracht van Ovam. En daar gaan kijken naar generieke oplossing, dus niet merkgebonden. Maar ook meer naar productgebonden oplossingen. En die eigenlijk gestructureerd in een catalogus samen te brengen. Zodat mensen eigenlijk heel snel wegwijs kunnen geraken in de mogelijk bouwoplossingen.

Ook aan het einde van de cirkel, bij de afvalverwerking, is er een nood aan extra tools en informatie.

Man 4
Onze bestekken die vandaag heel gedetailleerd zijn en die ervoor zorgen dat discussies tijdens uitvoering en tijdens de werffase vermeden kunnen worden, zijn eigenlijk nog niet gedetailleerd genoeg voor het sloopgedeelte. En door daar zaken aan toe te voegen, ook door het afvalbeheer er aan toe te voegen en iets uitgebreider te beschrijven hopen wij om meer duurzamere werven en meer circulaire werven te kunnen mee begeleiden.

Man 4
Wij zijn zelf niet de uitvoerders maar wij gaan wel de teksten voorschrijven en die zo goed mogelijk controleren. Door goede controle en werfopvolging en door ervoor te zorgen dat de aannemer, de hoofdaannemer en de onderaannemers, alles doen zoals in de bestektekst is beschreven hopen wij een circulair eindresultaat te hebben.

Naast het inwinnen van informatie en creëren van nieuwe tools, zal het ook een kwestie van investeren in de toekomst zijn.

Man 5
Vandaag, omdat daar nog relatief weinig kennis over is, zal er een duurdere studiekost zijn. Ik denk maar aan het volledig in kaart brengen van een sloop. Een gegeven van alle elementen in kaart brengen die uit elkaar moeten gehaald worden. Vandaag hebben we effectief gewoon een sloop. Dat is een volume afbreken tot de grond. Maar als we een gedisecteerde sloop moeten aanbesteden dan gaat dat van onze kant uit veel meer kennis en tijd vragen om dat op een goede manier te doen. Ook die nieuwe technologieën, die er zullen zijn om oplossingen te maken naar demonteerbare constructies en gebouwen, jah die is er vandaag zeer beperkt. Er zijn een aantal spelers op de markt die ons daar heel goed mee kunnen helpen maar dat is kennis, dat is tijd en dat vraagt wat euro's. Dus in die zin denk ik niet dat het gebouw duurder zal worden maar eigenlijk heel het format van de voorbereiding van de bouw en het bedenken van de constructie, dat zal wel wat duurder worden op vandaag.

Maar om circulair bouwen echt te doen werken, moet er ook vraag naar komen van de bouwheer.

Die vraag is er nog absoluut niet en dat is eigenlijk een bezorgdheid die wij hebben. Wij hebben een bepaalde visie op de toekomst. Wij hebben een stuk het geluk dat we leven dat er in het algemeen gewerkt wordt op die bewustwording van onze aardbol, van het klimaat. Maar ik vrees wel dat aan de andere kant van de tafel, waar de centen vandaan moet komen, de opdrachtgevers, woningbouwers, projectontwikkelaars, dat daar ook een sensibilisering zal nodig zijn op korte termijn.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.